Volgens evofenedex ondervindt het vrachtvervoer binnen de Europese Unie veel hinder van diverse coronamaatregelen die omringende landen hebben doorgevoerd. Redenen hiervoor zijn de oplopende besmettingen in deze landen en de angst voor de besmetting door de nieuwe Omikronvariant. Handels- en productiebedrijven worden geconfronteerd met de snelheid waarop landen deze maatregelen doorvoeren en de gebrekkige communicatie over de gevolgen voor zowel de verladers als de vervoerders. 

Vrij goederenvervoer ondanks Omikron

Evofenedex pleit ervoor dat Nederland andere EU-landen houdt aan de green lane-afspraken en een algehele uitzondering voor het beroepsgoederenvervoer. Immers, zo stelt de ondernemersvereniging, het is niet voor niets een essentiële sector, en goede afspraken moeten vrij verkeer tussen EU-landen van begin- tot eindstation mogelijk blijven maken. 

Lees ook: ‘Chauffeur gebaat bij digitaal Europees vaccinatiecertificaat’

Tegelijkertijd is betere en tijdige communicatie onderwerp van gesprek, evenals een redelijke periode om maatregelen te kunnen nemen en het tegemoet komen van het kleinere bedrijfsleven met bijvoorbeeld testfaciliteiten, van essentieel belang om de logistieke processen goed door te kunnen laten lopen.

Actuele wijzigingen op onze website

In diverse landen zijn extra maatregelen van kracht. Op de landenpagina van evofenedex zijn de meest actuele situaties terug te vinden. Hieronder een samenvatting van de meest recente wijzigingen.

3G in Duitsland

Sinds 24 november 2021 is in Duitsland een 3G-certificaat vereist voor toegang tot werkplekken (arbeidsplaatsen). Dit betekent dat een bewijs van vaccinatie, een bewijs van herstel of een bewijs van een negatieve test nodig is. Voor beroepschauffeurs gelden specifieke vrijstellingen. Er wordt streng gehandhaafd met boetes die kunnen oplopen tot € 25.000. Het gevolg is dat er lange rijen staan voor teststations en dat chauffeurs geweigerd worden bij de poort.

Extra maatregelen in Zwitserland

In Zwitserland gelden sinds 26 november extra maatregelen tegen de Omikronvariant van het coronavirus. Voor goederenvervoer zijn uitzonderingen gemaakt. Het verplichte deelnameformulier is niet van toepassing op personen die goederen of personen over de grens vervoeren in het kader van hun beroepsactiviteit of die door Zwitserland reizen zonder te stoppen.

Lees ook: Pandemie heeft op de lange termijn geen impact, denkt Vos Logistics-ceo Frank Verhoeven