Eind september werd het nieuwe bedrijf Eddy Grid gelanceerd, waarna het werd overspoeld met reacties. Eén van de oprichters en ceo is Sam Rohn, eerder stichter van Red je Pakketje. Hij is vanaf april, samen met een team van in totaal negen personen (zeven fte), bezig geweest met het opzetten van de organisatie.

“We merken dat veel bedrijven willen verduurzamen, maar er komt veel op hen af. Bij onder andere logistieke bedrijven is dan ook veel onrust. In het verleden heb ik zelf ervaren hoe complex het elektrificeren van je wagenpark is. We krijgen hier heel veel vragen over binnen. De meeste zijn afkomstig van de grotere mkb-transportbedrijven, maar ook bijvoorbeeld van logistieke organisaties die zich bezighouden met gekoelde opslag van goederen in magazijnen. Duidelijk is dat er veel werk aan de winkel is.”

Niet langer wachten

Globaal zijn er volgens Rohn twee grote problemen waar organisaties bij het verduurzamen tegenaan lopen. “Veel bedrijven moeten vaak jarenlang wachten op een vergroting van hun netaansluiting door hun netbeheerder. Daarnaast is er een toename van elektriciteit door wind- en zonneparken, maar niet altijd op de momenten wanneer deze stroom nodig is. In de huidige situatie kan deze zonne-energie bovendien beperkt worden teruggeleverd aan het net. De infrastructuur is niet ingericht op deze veranderingen. Sterker nog, de congestie op het energienetwerk zal alleen maar toenemen tot 2030. De onzekerheid van de stroomprijs speelt ook een rol. Met een batterij hoeven bedrijven niet langer te wachten op de vergroting van hun netaansluiting. Eddy Grid levert batterijen aan bedrijven en regelt ook het energiemanagement eromheen.”  

Verdienen op de onbalansmarkt

De onbalansmarkt is een mechanisme dat in het leven is geroepen om vraag en aanbod van elektriciteit op het netwerk in evenwicht te houden. Het balanceren gebeurt elke vijftien minuten. Wanneer er een discrepantie ontstaat tussen de verwachte en de daadwerkelijke elektriciteitsproductie of -consumptie, ontstaat er onbalans.

Zakelijke batterijen kunnen een cruciale rol spelen in het oplossen van deze onbalans. Door energie op te slaan wanneer er een overschot is en deze weer terug te leveren aan het netwerk bij tekorten, fungeert de batterij als een buffer. Bedrijven kunnen profiteren van de financiële vergoedingen die worden aangeboden voor het leveren van deze balanceringsdiensten. Dit maakt de zakelijke batterij niet enkel een tool voor duurzaamheid, maar ook een financieel strategische investering.

Zo schommelde de prijs per kWh in september nog meermaals met een verschil van ruim 1,50 euro. Dit is de prijs die je ontvangt om extra te laden of te ontladen met de batterij. Er kan dus ook direct geld mee worden verdiend, aldus Eddy Grid. Een voorwaarde is wel dat het bedrijf een dynamisch energiecontract heeft.

Inzet van batterij

Volgens Rohn kunnen ondernemingen op een vrij eenvoudige manier inzicht krijgen of een batterij iets voor hen is. “Dat kan via het invullen van een quickscan die op onze website te vinden is. Het is een waardevolle tool voor inzicht in het gebruik van je netaansluiting. Je ziet dan bijvoorbeeld waar er eventuele pieken in het stroomgebruik zijn. Hiervoor kan een kleine batterij een oplossing zijn. Als je deze batterij dan bijvoorbeeld ’s nachts oplaadt, kan die overdag helpen om piekmomenten op te vangen, waardoor je bespaart op een zwaardere netaansluiting. Een batterij kan ook de onbalans tegengaan bij een tekort of een te grote hoeveelheid aan opgewekte zonnestroom. In combinatie met zonnepanelen kan een batterij zo bedrijven helpen aan een lagere stroomrekening.”

Lees ook: E. van Wijk: Zonnepanelen en batterij bieden oplossing voor netcongestie

Batterij aan mogelijkheden

Eddy Grid werkt samen met verschillende Europese leveranciers van zakelijke batterijen, die veel groter zijn dan die particulieren installeren. Rohn: “Wij hebben kennis in huis van batterijen en kunnen klanten helpen kiezen. Maar we kunnen ook het hele traject doen, inclusief installeren, als dit gewenst is. We testen zelf batterijen. Wat een veelvoorkomend issue is, dat het lijkt alsof een exemplaar 100% vol is, terwijl maar slechts 80% gebruikt wordt. Dan gebruik je de batterij niet goed en ben je duurder uit omdat je denkt dat je een groter exemplaar nodig hebt. Dit voorkomen wij door ons eigen ‘batterij management systeem’ in te zetten. Dat betekent dat we ook de computer op de batterij zelf direct aansturen.”

Op deze markt is er een batterij aan mogelijkheden. Dat geldt ook voor de financieringsvorm. Bij koop of financial lease is er subsidie mogelijk via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Netto kan dit een groot verschil maken. Langdurig huren is eveneens mogelijk. “We zien steeds vaker een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. De ontwikkeling die je bij batterijen ziet is, dat ze snel beter worden. Voor nu hoeven klanten niet meer na te denken over hun stroom: we nemen batterijen op in een soort cloud waarmee het energiemanagement centraal wordt geregeld, zodat ondernemers door kunnen met verduurzamen en ondernemen.”

Fiscale aftrek

Ondernemers kunnen voor een investering in duurzame energie gebruik maken van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Zij kunnen dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt de fiscale winst. De regeling levert hen gemiddeld 11% voordeel op. De EIA is voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Kijk voor de voorwaarden en de energielijst op rvo.nl.