Het tekort aan personeel is begin 2022 duidelijk voelbaar voor 46 procent van de ondernemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg en 30 procent van de logistiek dienstverleners. 

Groot tekort aan personeel

Uit de Sectormonitor blijkt dat het aantal openstaande vacatures hoog is en de pensioenuitstroom verder toeneemt. Het aantal faillissementen blijft op een laag niveau. Ondernemers blijven positief over het economisch klimaat en verwachten nog altijd een toename van hun personeelsbestand.

Meer omzet voor wegvervoer en logistiek

“In het vierde kwartaal van 2021 was er sprake van een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van 12,9 procent en van 29,2 procent in de logistieke dienstverlening ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021”, verklaart een woordvoerder van STL. “In heel 2021 groeide de omzet in het goederenwegvervoer met 11,5 procent ten opzichte van 2020. In 2020 had de branche last van coronamaatregelen en was er sprake van omzetverlies. De omzet lag vanaf het tweede kwartaal van 2021 boven het niveau van voor de maatregelen. Transportondernemers zijn per saldo positief over het economisch klimaat en de personeelssterkte: er zijn begin 2022 meer ondernemers die de komende drie maanden een uitbreiding van hun personeelsbestand verwachten – 29 procent – dan ondernemers die een afname verwachten – 5,1 procent.”

Overigens zijn de gegevens over de verwachtingen van ondernemers verzameld vóór 25 januari – toen de coronamaatregelen werden versoepeld.

Over de Sectormonitor

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.

Lees hier de Sectormonitor.