Een start-up waar ambitie, energie en enthousiasme vanaf spat. Dat is wat je ziet en voelt als je ook maar één stap over de drempel zet van de zeecontainer op het Science Park in Amsterdam-Oost waarin Cargors kantoor houdt.

Er staat dan ook niet voor niets op hun website: ‘We gaan als een speer’. Want sinds de start van Cargors twee jaar geleden telt het transportnetwerk inmiddels ruim 450 vervoerders en 900 verladers, die elkaar daar vinden voor het transport van zendingen in Europa. “Deze cijfers geven niet alleen onze gedrevenheid aan, maar ook de behoefte in de markt van Europees transport”, aldus Tim Bosman, samen met Najeeb Qazizada oprichter van Cargors.

“Alle reden om met de recente uitbreiding van het Cargors-team maar weer eens uit te kijken naar een grotere ruimte in dit zeecontainerdorp”, grinnikt Lorenzo Bas. Hij is een van de investeerders van Cargors, die absoluut gelooft in dit platform.

Verlader kiest

“De Europese markt voor vrachtvervoer over de weg staat bekend om zijn lage transparantie en hoge niveau van tussenhandel. Als gevolg hiervan rijdt meer dan 40% van de vervoerders in Europa leeg en hebben vervoerders extreem lage marges. Dat willen wij met onze portal veranderen”, zegt Qazizada.

“Wij hebben software ontwikkeld waarmee we de beschikbare transportcapaciteit van aangesloten vervoerders gedetailleerd in kaart brengen. Daarmee kunnen we verladers verbinden met de meest geschikte vervoerder. Met als resultaat dat beschikbare capaciteit beter wordt benut en vervoerders duurzamer kunnen rijden.”

Bosman vult aan: “We fungeren daarbij niet als broker, maar als gateway. Bij ons bepaalt de vervoerder zijn prijs, en de keuze voor een bepaalde transporteur ligt te allen tijde bij de verlader. Die kan zijn voorkeur aangeven voor een specifieke vervoerder, of bijvoorbeeld de goedkoopste selecteren. Bij veel andere platforms is er geen keuze en ontbreekt financiële transparantie. Ook is er geen directe communicatie en/of relatieopbouw mogelijk. Je ziet dan op een bepaald moment wel wie er voor komt rijden. En dat willen wij dus voorkomen. Een vervoerder die een zending accepteert, vervoert die ook. Geen uitbesteden aan derden dus.”

Lees ook: Lorenzo Bas terug in logistieke sector en investeert in Cargors

Screenen

Cargors werkt naar eigen zeggen alleen met gerenommeerde vervoerders en Bosman bezoekt hen allemaal. Bosman: “Het gevolg is dat er nog 1.000 voor approval staan. Dat is veel, maar ik wil ze stuk voor stuk zien en voelen. We gaan de portal niet zomaar open zetten, want dan ben je de regie en het overzicht kwijt. Ik wil gewoon zeker weten dat die transportbedrijven goed zijn en ook weten waar ze voor staan. Op dit moment komen er iedere dag circa tien nieuwe gescreende vervoerders bij. Dat zijn bedrijven uit Nederland en België die Europees rijden.”

Bomen planten

Overigens is Cargors in zijn portal niet alleen transparant over prijzen. De organisatie voegt daar nu ook informatie aan toe over CO2-uitstoot per zending. Het bedrijf heeft hiervoor BigMile Emission API geïntegreerd. “De verlader geeft de opdracht in, en binnen enkele seconden geeft het systeem enkele alternatieven en kan een zending worden aangemaakt. Daarbij wordt ook direct de verwachte CO2-uitstoot weergegeven”, vertelt Qazizada.

“De meeste mkb-bedrijven hebben nog niet de faciliteiten om hier inzicht in te krijgen en te geven. Nu normaliseren en standaardiseren wij dat voor hen. Op deze manier zijn zij met deze informatie ook in staat zelf veranderingen door te voeren om de uitstoot van CO2 nog verder te verlagen. Daarnaast hebben we een overeenkomst met Trees for All. Elke zending die via onze gateway wordt verstuurd, draagt bij aan het planten van bomen. In de toekomst zullen er meer projecten bij komen.”

Gouden tijd

Bas grinnikt tevreden bij het zien en horen van het enthousiasme van beide heren. “Cargors was net een half jaar uit de startblokken toen ik de software van dit online platform zag. Ik was meteen om. Ik zag hier absoluut toekomst in. Maar ik mocht nog niets doen, vanwege mijn concurrentiebeding van twee jaar na de verkoop van Bas Logistics. Begin dit jaar ben ik daarom meteen ingestapt.”

Bas verwacht, net zoals Bosmans en Qazizada, dat expediteurs niet blij zullen zijn met dit initiatief. “Zeker nu niet. We zitten in een tijd dat de te vervoeren volumes afnemen. Verladers tenderen er daarom ook weer lustig op los. Tegelijk gaan de kosten bij transportbedrijven omhoog door stijgende loonkosten en hoge brandstofprijzen. Als vervoerder wil je er dan graag een tussenschakel uithalen om je marge veilig te stellen. Voor ons een gouden tijd.”

Keihard

Nu het toch over financiën gaat, wil Bosman graag benadrukken dat Cargors absoluut geen prijsvergelijkingssite is. “We zijn daar echt keihard in. Als iemand drie keer een prijs opvraagt en vervolgens niets doet, dan blokkeren we hem. Wij zijn er verder ook niet om tarieven te beïnvloeden. Natuurlijk kunnen vervoerders wel zien dat een rit, die zij aanbieden, wordt geweigerd. Gebeurt dat vaker, dan kun je daaruit afleiden dat je ritprijs waarschijnlijk aan de hoge kant zit. Daar moet een organisatie dan zelf een conclusie uit trekken, of niet.”

Op de vraag hoe het verdienmodel van Cargors eruit ziet, antwoordt Bosman heel open. “Tot nu toe wordt een vast klein percentage van de uitgevoerde rit aan ons afgedragen. Voor de verlader is deze dienst gratis. Misschien dat we dat op termijn nog gaan veranderen. Voor nu redeneren we zo dat we een transportnetwerk zijn voor vervoerders. Zij hebben het daarbij voor het zeggen. Zij weten immers waar hun onbalans zit als het gaat om lading en ritten, en zij stellen alle voorwaarden vast en materiaal beschikbaar. Zij zijn van tevoren ook op de hoogte van het percentage dat ze aan Cargors afdragen. Dat is totaal transparant.”

Ervaring

Tot nu toe richt Cargors zich op palletvervoer. In de toekomst zou de scope zich kunnen verbreden naar bulktransport. Ook zou er dan wellicht kunnen worden gewerkt met grotere verladers en met vervoerders uit meer landen dan alleen de Benelux. “Maar belangrijk is dat we ons vooral focussen op waar we nu mee bezig zijn”, zegt Bosman.

“Te snel en te hard willen gaan, loopt vaak niet goed af. Dat is ook iets waarbij onze investeerders, zoals Lorenzo, ons kunnen helpen. Zij hebben jaren ervaring als ondernemer in deze branche. Wij komen ook uit deze sector, maar hebben minder ervaring met ondernemerschap.” Qazizada vult aan: “Lorenzo’s ervaring en netwerk zijn essentieel en de investering die hij en andere investeerders in Cargors hebben gedaan, toont aan dat we op de juiste weg zijn.” Bosman is blij dat de neutraliteit van Cargors behouden blijft, aangezien ze geen vervoerders als investeerders hebben. “De samenwerking met Lorenzo versterkt onze mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in en in te spelen op de behoefte van verladers. Zijn ervaring en expertise zullen ons helpen om ons platform verder te verbeteren en een nog meer klantgerichte oplossing te bieden.”