Het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling belasting kan eenvoudig met een digitaal formulier via de site van de Belastingdienst.

Waarom nu nog uitstel van betaling belasting aanvragen?

Tot en met 30 september hoeven de belastingen waarvoor bijzonder uitstel wordt verleend, niet direct te worden betalen. Hiervoor komt dan een ruime betalingsregeling.

Vanaf 1 oktober 2022 start de betalingsregeling voor de belastingschuld die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. Die belastingschuld wordt dan in vijf jaar afbetaald.

Aangifte doen en belastingaanslagen op of na 1 oktober 2021

  • Op of na 1 oktober 2021 aangifte doen; Hebt u bijzonder uitstel? En doet u in oktober 2021 aangifte over één of meer van de volgende tijdvakken? Bekijk wat de tijdvakken zijn waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.
  • Belastingaanslagen met uiterste betaaldatum op of na 1 oktober 2021; Krijgt u bijvoorbeeld op 2 september 2021 een aanslag inkomstenbelasting over 2020? Lees hier waarom het bijzonder uitstel voor deze aanslag niet geldt.

Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel is de meest actuele informatie te vinden over bijzonder uitstel van betaling.