Ondernemers kampen met tekorten aan grondstoffen, hoge energieprijzen, sterk oplopende inflatie en een blijvend krappe arbeidsmarkt. De krappe arbeidsmarkt resulteert in een hoger verloop, waardoor ondernemers meer kosten maken voor werving, selectie en opleiding. Deze kosten zijn, omdat ze zeer situationeel zijn, niet meegenomen in bovenstaande kostenstijgingen.

Meer brandstofkosten

De brandstofkosten zijn in 2022 ten opzichte 2021 zeer fors gestegen, meldt Panteia. De prijsstijging van diesel is gemiddeld 35,7 procent. De gerealiseerde kostenstijging inclusief brandstofkostenontwikkeling van 2022 varieert tussen 7,9 en 16,7. Veel ondernemers hanteren een brandstofclausule om de fluctuaties in de dieselprijs op te vangen. Naast diesel zijn tevens de prijzen voor AdBlue, lng, gas en elektriciteit enorm gestegen. Ook hanteren bedrijven soms een energieclausule om de forse prijsstijgingen van elektriciteit en gas (gedeeltelijk) op te kunnen vangen.

Kostenstijging in 2022

Volgens het rapport wijkt de gerealiseerde kostenontwikkeling voor 2022 substantieel af van de raming zoals die gepresenteerd is in de rapportage van oktober 2021. De gerealiseerde kostenstijging exclusief brandstofkostenontwikkeling van 2022 varieert tussen de 5,1 en 8,5 procent. Exclusief brandstofkostenontwikkeling varieert de afwijking van 1,6 tot 3,5 procentpunten. Inclusief brandstofkostenontwikkeling varieert de afwijking van 2,2 tot 11,9 procentpunten. Ondernemers die zich baseren op deze prognose moeten zich volgens Panteia realiseren dat er mogelijk een tekort is ontstaan.

Loonkostenontwikkeling

De gerealiseerde loonkostenontwikkeling in 2022 ten opzichte van 2021 is 6,74 procent. De loonkostenontwikkeling voor 2023 is 9,37 procent. De loonkostenontwikkeling voor 2023 is gebaseerd op het cao-akkoord, dat in de kern bestaat uit een loonstijging van 7,5 procent, een eenmalige uitkering van € 250 per 1 januari, een reiskostenvergoeding en de doorbetaling van verplichte opleidingstijd.

De afschrijvingskosten nemen naar verwachting met 8,0 procent toe en de verzekeringskosten met 8,8 procent. Ook de kosten van reparatie en onderhoud worden meer: 7,2 procent.

Gevolg van disruptie

Nieuw in het huidige rapport is een uitgebreid hoofdstuk dat ingaat op de keten- en prijseffecten als gevolg van disruptie, zoals de Oekraïne-oorlog en Covid-19.