Na oprichter en overgrootvader Bart, opa Bernard en vader Bennie is Remko Ter Riele (36) de vierde telg uit de familie die leiding geeft aan de logistieke dienstverlener. Hij groeide op met het familiebedrijf. Toch duurde het een aantal jaren voordat hij zeker wist dat hij de leiding van de onderneming op zich wilde nemen: “Dat was niet vanzelfsprekend. Het uitgangspunt van mijn ouders was altijd dat wij als kinderen onze eigen keuzes moesten maken en ons niet verplicht moesten voelen om het bedrijf over te nemen."

Bedrijfswagentechnicus 

"Zelf was ik al als kind erg geïnteresseerd in techniek. Daarom volgde ik een technische opleiding en werkte ik daarna vijf jaar als bedrijfswagentechnicus, onder andere aan DAF-trucks. Toch bleef ik altijd geïnteresseerd in het bedrijf van mijn ouders en was ik er zijdelings steeds bij betrokken. Ook zat ik er in de avonduren en weekenden regelmatig op de vrachtwagen. Zo kreeg ik langzamerhand een passie voor logistiek in meer algemene zin.”  

In 2011 stapte Ter Riele over naar Koopman Cargo in Nijkerk, waar hij een jaar als transportplanner werkte. In 2012 ging hij als bedrijfsleider (‘als mannetje van alles’) aan de slag in het familiebedrijf van zijn ouders: “Daar leerde ik gaandeweg alle ins en outs van het bedrijf kennen. In 2017 werd ik operationeel directeur en nu ben ik dus sinds een jaar de algemene directeur.” 

Over B. ter Riele Transporten 
Veevervoer, geconditioneerd vervoer en transport en opslag van gevaarlijke stoffen. Dat zijn de hoofdactiviteiten van familiebedrijf B. ter Riele Transporten, een logistieke dienstverlener met vestigingen in Wilp en Bemmel. Vanuit Bemmel vindt het geconditioneerd vervoer van bloemen en planten plaats; vanuit Wilp veevervoer (varkens en biggen), geconditioneerd vervoer van bloemen en planten en het transport & opslag van gevaarlijke stoffen (categorieën PGS 9 en PGS 15 en vuurwerk). Er zijn ongeveer 50 medewerkers in dienst. Het bedrijf beschikt over zo’n 32 vrachtwagens. 

Het opvolgingsproces werd zorgvuldig voorbereid. Ter Riele vertelt dat er een jaar of elf geleden al een extern bedrijf werd ingeschakeld om eens bij de familieleden te polsen hoe zij aankeken tegen het bedrijf en de latere opvolging. Eerste stap was toen het voeren van gesprekken met hem zelf, zijn broer en zus en ieders partners, onder andere over de persoonlijke ambities en verwachtingen van de bedrijfsovername. Ter Riele: “Er wordt iedereen een soort spiegel voorgehouden, waardoor je langzamerhand ontdekt wat je echt wilt en waar je kwaliteiten liggen. Na enige tijd was het duidelijk dat mijn zus graag in het onderwijs actief wilde zijn. Mijn jongere broer wilde wel het bedrijf in, maar werd vooral aangetrokken door het chauffeursvak.”  

Zeven jaar geleden was er contact met ondernemerscoach Emile van de Weg (toen nog via TLN). Vanaf dat moment werd het onderwerp bedrijfsopvolging serieus aangepakt: “We hebben Emile gevraagd ons bij het opvolgingstraject te begeleiden. Want je wilt dit proces gestroomlijnd laten verlopen en voorkomen dat je in valkuilen trapt. Zelf merkte ik gaandeweg dat ik de managementkant op wilde en eigenlijk ook wel de leiderschapsrol van het bedrijf op me wilde nemen.” 

Sterke en zwakke punten 

Toen dat duidelijk was, kwamen ook allerlei andere aspecten van het directeurschap aan de orde. Bijvoorbeeld wat je leiderschapsstijl is, wat je sterke en zwakke punten zijn en hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen. Ook werd besproken wat het bedrijf nodig heeft en of er misschien speciale expertise binnengehaald moest worden. “Dit was een nuttig en bijzonder leerzaam proces waaraan ik veel heb gehad.”  

Teugels loslaten

De ouders werden niet overgeslagen. Voor hen speelden andere vraagstukken. Bijvoorbeeld hoe je de teugels loslaat en je bedrijf uit handen geeft en wat je met de vrijkomende tijd gaat doen. Ook zij werden met gesprekken op de nieuwe situatie voorbereid: “Dat loslaten is niet altijd gemakkelijk en neemt tijd in beslag. Tegenwoordig is mijn vader Bennie nog dagelijks op het bedrijf aanwezig. Hij houdt zich vooral bezig met het wagenparkbeheer. We overleggen vaak met elkaar, maar inmiddels is het wel zo dat ik verantwoordelijk ben voor het bedrijf en de beslissing neem als we er samen niet uitkomen.” 

Verbeterslagen maken 

De dynamiek van het leiding geven, de afwisseling van de werkzaamheden en constateren dat er soms mooie dingen uit bepaalde beslissingen voortkomen, bevallen Ter Riele goed. “We zijn continu bezig met het verbeteren van de processen die we voor onze klanten uitvoeren. Dat betekent veel schakelen, bijstellen en soms op een andere manier tegen dingen aankijken. Zo zetten we door het tekort aan chauffeurs vaker charters in en werken we op transportgebied veel vaker met collega-bedrijven samen. Daarbij staat altijd voorop dat wat we doen goed moet zijn voor onze klanten. Want als het voor hen goed is, is het ook goed voor ons.”  

Zoals bij alle transporteurs is ook bij Ter Riele Transporten de omschakeling op emissieloos rijden momenteel een belangrijk punt van aandacht. “We bereiden ons daar momenteel op voor en hebben inmiddels een zware netwerkaansluiting voor het aanleggen van laadinfrastructuur op ons terrein aangevraagd. Want daar moet je tegenwoordig vroeg bij zijn. Verder willen we de komende jaren onze positie in de markt versterken en samen met klanten en personeel verbeterslagen maken.” 

Lees ook: Bedrijfsopvolging bij De Kreek in stappen