Het correct zekeren van lading houdt in dat deze op de juiste manier wordt vastgezet in het voertuig, zodat het niet kan verschuiven of van het voertuig kan vallen. De gevolgen van onjuist vastgesjorde lading kunnen volgens Bouwmeester ernstig zijn. "Dit kan niet alleen schade toebrengen aan het voertuig of de lading, maar ook gevaar opleveren voor de chauffeur en andere weggebruikers. Jaarlijks vinden er meer dan 1.500 ongelukken met vrachtverkeer plaats als gevolg van incorrecte ladingzekering. Dit komt vaak door verkeerd gebruik van spanbanden, overbelasting van sjor-ogen en gebrek aan kennis over de juiste zekeringstechnieken. Het is daarom van groot belang om meer aandacht te besteden aan verbeterde ladingzekering en veiligheid op de weg. Een grondige bewustwording en opleiding zijn essentieel om het aantal ongelukken te verminderen en een veiligere transportomgeving te creëren."