De order, die gezamenlijk is geplaatst met vervoersbedrijf Millenaar & van Schaik Transport, bestaat uit in totaal twintig emissievrije zware vrachtwagens voor uiteenlopende wegenbouwprojecten in Nederland.  De levering van de eerste twee vrachtwagens van Hyzon aan Jan Bakker worden in september 2021 al verwacht. De overige zullen in de loop van 2021 en 2022 volgen. Jan Bakker en Millenaar & Van Schaik behoren met het plaatsen van de order tot de eerste transportbedrijven met zware transport voertuigen zónder enige uitstoot in Nederland.

Waterstoftrucks

De vrachtwagens tanken waterstof en kunnen circa 520 kilometer rijden op één tankbeurt. De waterstof wordt in het voertuig omgezet in elektriciteit door een zogeheten brandstofcel. De uitstoot bevat uitsluitend waterdamp en er ontstaat geen luchtverontreiniging door stoffen als koolstofmonoxide, stikstofoxiden of fijnstof. 

Toekomst

De vraag naar emissieloos transport in de infrabranche groeit. “Door te investeren in innovatie kunnen wij onze werkzaamheden uitstootvrij uitvoeren”, vertelt Docter, directeur Duurzaam Transport bij Jan Bakker. "Daarmee beantwoorden we enerzijds de vraag van de opdrachtgever en zorgen we anderzijds voor schoner en duurzamer wegtransport. Een win-winsituatie." 

jan bakker transport waterstoftrucks

Bij transitie naar zero-emissievoertuigen volgt Jan Bakker een tweesporenbeleid. Elektrisch en waterstof hebben wat het bedrijf betreft de toekomst. Naast de tien waterstofauto’s verwacht de onderneming nog voor de zomer ook drie nieuwe elektrische vrachtwagens in gebruik te nemen. 

Jan Bakker investeert in duurzaamheid

Bij het handels- en transportbedrijf, gevestigd in de oksel van de A28 en A50  uit Hattemerbroek, maakt verduurzaming inmiddels onderdeel uit van de bedrijfsfilosofie. Naar eigen zeggen investeert Jan Bakker al jaren in duurzaamheidsmaatregelen zoals de realisatie van windmolens en zonnepanelen, alternatieve brandstoffen als hvo, waterstof en elektrisch rijden. Ook maken ze gebruik van wisselauto’s voor chauffeurs en sturen ze actief op het voorkomen van leeg- en omrijkilometers. Docter: "We hopen dat meer opdrachtgevers volgen en we op deze manier samen het transport kunnen verduurzamen."