Sinds de invoering van de digitale tacho mei 2006 en smart tacho juni 2019 kunnen handhavers de rij- en rusttijden en tacho regelgeving snel en efficiënt controleren. Tijdens weg- en bedrijfsinspecties worden de gegevens van de bestuurderskaarten en tachografen geanalyseerd. In 2021 is de ILT gestart met het digitaal inspecteren, waarbij de gegevens van drie maanden worden geanalyseerd en de betreffende bedrijven een rapport met geconstateerde overtredingen ontvangen. Meestal gaat het daarbij om overtredingen van de rij- en rusttijden.