In Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg liggen tunnels met een hoogtedetectie. Deze detectie bij tunnels wordt (te) vaak geactiveerd door te hoge vrachtwagens, waardoor meerdere keren per dag de tunnelbuis wordt gesloten en filevorming wordt veroorzaakt. Dit heeft nadelige gevolgen voor de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming en leidt tot economische schade.

2.146 tunnelafsluitingen

Uit gegevens van Rijkswaterstaat blijkt dat in 2021 de Drechttunnel (A16) 2.146 keer – gemiddeld bijna zes keer per dag – moest worden afgesloten vanwege een te hoge vrachtwagen. Hierna volgden de Velsertunnel (A22) met 1.599 keer en de Noordtunnel (A15) met 1.176 keer.

Rijkswaterstaat wordt regelmatig bevraagd over het aantal hoogtemeldingen en de mogelijkheden om het probleem van te veel hoogtemeldingen aan te pakken. Dit traject is ingezet om de hoeveelheid hoogtemeldingen terug te brengen. Het uitvoerende agentschap houdt alle tunnels 24/7 in de gaten. Om schade aan tunnels te voorkomen detecteren sensoren de hoogte van vrachtauto's als ze richting de tunnel rijden. De chauffeurs worden tijdig geïnformeerd als ze te hoog zijn, via een signaleringsbord langs de weg, waardoor ze de laatste afslag voor de tunnel nog kunnen nemen. Wordt bij het 2e meetpunt een te hoge vrachtauto gemeten, dan verlagen we de toegestane snelheid, gaan de verkeerslichten op rood en de slagbomen voor de tunnel dicht.

Boete voor te hoge vrachtwagen

Niet alleen de vrachtwagenchauffeur zelf, maar ook alle andere weggebruikers komen stil te staan en lopen vertraging op. De vrachtautochauffeur wordt via de omroepinstallatie opgeroepen om naar een speciale calamiteitenweg of vluchtstrook te rijden, zodat de tunnel weer open kan en het overige verkeer kan doorrijden.

De hoogte van de vrachtauto wordt ter plekke door een weginspecteur met de hand nagemeten. Blijkt uit deze meting ook dat de vrachtwagen te hoog is, dan kan de vervoerder een boete van minimaal € 1.100 krijgen.

Lees ook:
‘Het gebrek aan budget bij Rijkswaterstaat wordt binnenkort al merkbaar’
“Honderden bruggen, tunnels, viaducten, stuwen en sluizen moeten in de komende decennia vervangen en gerenoveerd worden”, zegt Michèle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat. “Hier zijn extra middelen voor nodig. Komen die niet, dan kan de doorstroming door bijvoorbeeld afsluitingen onder druk komt te staan.”