Alle tegengehouden zendingen zijn retour gezonden om alsnog milieuverantwoord te worden verwerkt. Voor zwaardere overtredingen is proces-verbaal opgemaakt. Voor lichtere overtredingen zijn waarschuwingen uitgedeeld.

'30 days at Sea'

'30 days at Sea' is een internationale handhavingsactie om milieucriminaliteit aan te pakken en het voorkomen van milieuvervuiling. Een van de doelen is het tegengaan van illegaal transport van afval. De operatie stond onder leiding van Interpol.