Het Nederlandse vrachtvoertuigpark moet elektrificeren. Nederland lijkt erg geschikt, want een gemiddelde binnenlandse rit in het beroepswegvervoer is maar 65 kilometer. En 46% van lading die wegvervoerders transporteren, werd in 2022 over een afstand van minder dan 50 km vervoerd.

Uit CBS-statistieken blijkt dat er in Zuid-Holland het meeste gewicht in het wegvervoer geladen en ook gelost wordt (grafiek). Verder blijft 58% van het geladen gewicht binnen Zuid-Holland. Dat moeten dus korte ritten en afstanden zijn, dus prima geschikt voor elektrische vrachtvoertuigen.

Dat Zuid-Holland koploper is qua laden en lossen, is niet verrassend. Naast de Rotterdamse haven heeft deze provincie de meeste vestigingen van bedrijven in de landbouw, industrie, bouwnijverheid en handel van heel Nederland. Deze economische sectoren genereren de meeste vraag naar (weg)vervoer.

Dat heeft er zeker aan bijgedragen dat er in Zuid-Holland op 1 januari 2023 4.710 vestigingen waren van wegtransportbedrijven (SBI 4941 Goederenwegvervoer), dat is een kwart van het totale aantal in Nederland. De provincie scoort qua aantallen vrachtauto’s en trekkers de tweede plaats, na Noord-Brabant.

Niet alleen zero-emissie zones profiteren

Toegang tot zero-emissie zones kan voor vervoerders de belangrijkste motivatie vormen om over te stappen op elektrisch vervoer. Van die zones liggen de meeste in de provincie... Zuid-Holland.

Het zijn niet alleen bewoners en werkenden in zero-emissie zones die profiteren van emissievrije vrachtvoertuigen, maar het effect is veel groter. Want op weg naar de zero-emissie zone rijden die trucks uitstootvrij over andere gemeentelijke, provinciale en rijkswegen. Zuid-Holland scoort ook hoog op de filelijst, en stilstaande bestuurders van personenauto’s profiteren in de file van het ontbreken van uitstoot door de vrachtauto’s, die net als zijin de file stilstaan.

Gelukkig ligt de tijd van in de file achter een walmende vrachtauto staan al ver achter ons: 89% van de afgelegde beladen kilometers wordt inmiddels door vrachtvoertuigen van de meest schone milieuklasse Euro6 afgelegd.

Lees ook: Gaan gebruikte elektrische trekkers naar België en Nigeria?

Voldoende netcapaciteit?

Zuid-Holland heeft de beste troeven als het gaat om het elektrificeren van het daar aanwezige vrachtvoertuigenpark. Maar er zijn belemmeringen. Bijvoorbeeld de aanschafprijs van elektrische vrachtauto’s, financiering, cost-of-ownership, actieradius, maar vooral het ontbreken van voldoende laadmogelijkheden worden vaak genoemd. Die laadmogelijkheden zouden bij Zuid-Hollandse vervoerders vooral op het eigen bedrijfsterrein kunnen liggen.

Op eigen terrein opladen blijft uiteraard ook een uitdaging voor veel eigen rijders. Als hun landelijke aandeel van 70% ook in Zuid-Holland geldt, kan dat opladen een moeilijkheid zijn voor 3.300 eigen rijders in die provincie.

Positief is dat de laatste Capaciteitskaart Elektriciteitsnet laat zien dat er in delen van de provincie Zuid-Holland wel capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is voor afname van elektriciteit bijvoorbeeld voor een zware netaansluiting. Al kan de situatie plaatselijk verschillen en ook snel veranderen.