De bereikbaarheid van (binnen)steden houdt in toenemende mate overheden bezig en daarin moeten meerdere aspecten met elkaar in evenwicht worden gebracht. Zo steken zij de komende jaren miljoenen euro’s in het onderhouden en verbeteren van de stedelijke infrastructuur en bouwen zij ook nog duizenden woningen met alle bouwlogistiek die daarvoor nodig is. Ook moet er stevig verduurzaamd worden; stedelijke distributie mag minder uitstoten en het liefst gaat het aantal ritten ook nog omlaag. Tijdens bezoeken aan steden of gesprekken met gemeenten en bedrijven merk ik regelmatig dat het belang van stadslogistiek en de impact op de openbare ruimte lang niet altijd wordt erkend, met lastige situaties voor de logistiek als gevolg.

Neem bijvoorbeeld Amsterdam, waar tegelijkertijd gewerkt wordt aan de invoering van de zero-emissiezone, aan maatregelen rond Amsterdam Autoluw en extra gewichtsbeperkingen vanwege de 7,5-tonszone. Een flinke uitdaging dus voor de sector: de in te zetten vrachtvoertuigen moeten in de toekomst emissievrij zijn en een laag gewicht hebben. Bovendien moet het aantal ritten worden gereduceerd, terwijl de bevoorradingsbehoefte van winkels, horeca, hotels, kantoren en de thuisbezorging bij particulieren echt niet minder gaat worden. 

‘Waar zijn bij nieuwe woontorens de parkeerplaatsen voor de bestelbusjes en scooters die voor al die nieuwe bewoners aan het begin van de avond hun pakketjes, boodschappen of maaltijden komen bezorgen?

Christiaan van Luik, consultant bij Buck Consultants

Of kijk naar Londen, met het London Lorry Control Scheme: verplichte rijroutes zijn ingevoerd voor vrachtverkeer gedurende de nacht en het weekend om geluidsoverlast te verminderen. Dat is gelukt, maar tegelijkertijd leidde dit ertoe dat vanwege omrijden de emissies zijn toegenomen.

Ook bij de (woning)bouw wordt het belang van logistiek lang niet altijd onderkend. Dan gaat het niet alleen om de bouwlogistiek tijdens de bouwfase, waar nog een wereld te winnen is, maar ook de logistiek tijdens de gebruiksfase. Waar zijn bij nieuwe woontorens bijvoorbeeld de parkeerplaatsen voor de bestelbusjes en scooters die voor al die nieuwe bewoners aan het begin van de avond hun pakketjes, boodschappen of maaltijden komen bezorgen? Stedenbouwkundigen lijken dit nog onvoldoende in beeld te hebben, wij als consumenten en aanstichters van al deze transportbewegingen overigens ook lang niet altijd.

Deze column is verschenen in
het magazine Transport & Logistiek. 
Meer lezen? Kies dan hier uw (online)abonnement!

Het kan echt wel anders. Het bedrijfsleven kan samen met overheden werken aan een toekomstbestendig stadslogistiek systeem. Hierbij ligt de focus niet eenzijdig op het emissievrij maken van stadslogistiek – hoe nodig dat ook is – maar op het efficiënt inrichten ervan. Daarbij wordt samengewerkt, worden ladingen gebundeld en biedt de inrichting van steden ruimte voor bijvoorbeeld hubs, laad- en losfaciliteiten in winkelstraten en bij woontorens, en ruimte voor laadinfra.

Christiaan van Luik is consultant bij Buck Consultants.