Op de universiteit praten we ons de blaren op de tong over de huidige ontwikkelingen, en wat die betekenen voor logistiek en supplychains. Er is nauwelijks nog een ‘normale’ situatie te onderkennen door de opeenstapeling van incidenten, crises, oorlogen en de pandemie. Het wordt daardoor ook steeds moeilijker om de huidige situatie te duiden. Waar we behoorlijk zeker van zijn, is dat ketens en goederenstromen aan het veranderen zijn. Bedrijven reageren op de aanhoudende onzekerheid, en gaan op zoek naar nieuwe zekerheden. Die zekerheden vind je door dichter bij huis te blijven. Onze wereld wordt daardoor kleiner, misschien ook wel wat duurder, maar ook voorspelbaarder.