De sector is sterk afhankelijk van de wereldeconomie en dat levert op dit moment veel onzekerheden op met een naderende brexit, handelsoorlogen en het coronavirus. De vraagt rijst hoe je je als bedrijf kunt beschermen tegen of voorbereiden op dergelijke ingrijpende ontwikkelingen? 

Transparantie

Volgens Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek ABN Amro, zijn drie zaken belangrijk om het tij te kunnen keren. Ten eerste stakeholdermanagement. Daarbij is het een must om met alle partijen waarmee bedrijven samenwerken informatie te delen en transparant te zijn. Al die informatie is input voor de te maken scenario-analyses. Deze scenario´s van mogelijke ontwikkelingen, ook de zeer extreme, zijn belangrijk om als bedrijf te weten wat te doen onder welke omstandigheden en op tijd bij te kunnen sturen. Ten derde moet voor de wat langere termijn worden gekeken naar een eventuele herinrichting van het bedrijf. 

Scenariodenken

Een bedrijf dat tijdens deze corona pandemie kort op de bal speelt, is Koopman Logistics. Deze logistiek dienstverlener telt 1.200 medewerkers en heeft 12 vestigingen in Nederland en Duitsland. Het bedrijf realiseert 65 procent van haar omzet in de automotive en 30 tot 35 procent in generieke cargo. Koopman Logistics is behoorlijk geraakt door de coronacrisis volgens cfo Maurice de Wilde. "De omzet van de automotive is zeker met ruim 50 procent gedaald." Om de gevolgen van de crisis te kunnen beperken, heeft het bedrijf direct diverse scenario´s gemaakt. "Daarbij kon de huidige begroting meteen in de prullenbak", zegt De Wilde. "Scenario´s zijn gemaakt voor verschillende situaties en monitor je hoe je daarop koerst. Zo kun je je liquiditeit forecasten en je omzet in de gaten houden. Belangrijk daarbij is is de kosten zo laag mogelijk houden en kijken hoe in de verschillende landen optimaal gebruik te kunnen maken van verschillende subsidieregelingen." Voor het verlagen van de kosten zijn voor de automotive uitbestedingen zoveel mogelijk teruggedraaid. Ook maakt Koopman Logistics gebruik van bijvoorbeeld de NOW-regeling. "Een 50 procent terugval van de omzet is behoorlijk, zeker bij de dunne marges die gangbaar zijn in het transport. We verliezen nu in een maand wat we normaal in een jaar verdienen. Belangrijke is het daarom om altijd een buffer te hebben, te zorgen voor gediversifieerd werk en een flexibele schil." Ook geeft de Wilde aan dat Koopman Logistics zal blijven investeren, "Juist in deze tijd om sterker uit de crisis te komen."

Kwetsbaar

Banning benadrukt dat bedrijven niet te lang moeten navelstaren en eventuele pijn niet te lang zelf moeten dragen. "Je moet je kwetsbaar op durven stellen en open zijn naar je bank. En ben je bang daarom krediet te kunnen verspelen, praat dan met een adviseur of klankbordgroep. Durf te laten zien dat het niet loopt zoals het zou moet lopen, zodat je er beter uit kunt komen." Ook bij Koopman Logistics hebben ze dat direct gedaan, ondanks de buffer die er is.  De Wilde: "Vroegtijdig hebben we aangeklopt bij de bank met de vraag: 'Ben je er als we je nodig hebben?' Nu houden we elkaar op de hoogte."
Banning denkt dat het aanhouden van buffers wel eens onderwerp van gesprek zou kunnen worden in de toekomst. "Gevolg van deze crisis zou best wel eens kunnen zijn dat er meer nadruk komt te liggen op een gezonde belansverhouding."