Dit is de uitkomst van de laatste grote inventarisatie die Hytruck Consult & Partners (HCNP) dit voorjaar gemaakt heeft in opdracht van het H2 Platform, Deltalinqs en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.
In het nu verschenen rapport ‘Iedere Ton telt’ constateert HCNP dat er momenteel nog een fors gat bestaat tussen de TCO van een klassiek dieselvoertuig en een zero-emissie aangedreven truck. Een batterij-elektrische zware vrachtwagen (BEV) is momenteel nog zo’n 11 procent duurder en een zware vrachtwagen met een brandstofcel (FEV) zelfs nog 35 procent.

Aanschafsubsidie voor zero-emissie

De conclusie van HNCP is dan ook dat daarmee de door de overheid gewenste transitie nog niet vanzelf op gang komt. Daarvoor is financiële stimulering nodig. Volgens HNCP is de aanschafsubsidie zoals die wordt toegestaan door de Europese Commissie voldoende om het TCO-gat voor batterij-elektrische vrachtwagens in de stadslogistiek te dichten. Helaas kent Nederland zo'n regeling (nog) niet. Een alternatief hiervoor zou een toegangsheffing voor diesels die de binnensteden in willen kunnen zijn.

Voor de brandstofcelvrachtwagens zijn de toegestane aanschafsubsidies zoals ‘Brussel’ die toelaat lang niet genoeg. Dit gat is nog zo groot dat de overheid hier echt ‘out of the box’-oplossingen voor nodig zal hebben. Het rapport doet daar suggesties voor. Eén daarvan is het toch zo snel mogelijk invoeren van een kilometerheffing voor diesels. Ook de toegangsheffing voor diesels die de binnensteden in willen, zou een grote bijdrage kunnen leveren. Verder stelt HCNP voor om de komende jaren een aantrekkelijke prijs voor waterstof vast te zetten met een minimaal aandeel groene waterstof.

Download het volledige rapport hier.