Dit blijkt uit het onderzoek ‘Perspectief op Logistiek Vastgoed 2022’ dat is opgesteld door Buck Consultants International (BCI). Volgens het advies- en onderzoeksbureau hebben vrij alle belangrijke logistiek vastgoedontwikkelaars en -beleggers aan het onderzoek meegedaan. 

Groei logistiek vastgoed 

“De vraag naar vierkante meters is nog steeds fors, maar in de praktijk is het aantal locaties waar bedrijven met logistieke activiteiten terechtkunnen drastisch afgenomen”, vertelt BCI-directeur René Buck. “Ook de arbeidsmarktkrapte is een steeds grotere zorg.” BCI-partner Johan Beukema vult aan: “De logistieke bedrijven en ook de logistieke vastgoedpartijen zien dit nu als cruciale locatiefactor. De arbeidsmarkt is in bijna alle logistieke regio’s in Nederland krap, maar nog het meest in Noord-Brabant, Noord-Limburg en de Amsterdamse regio.” Volgens Beukema zien logistieke vastgoedontwikkelaars en beleggers het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk en het daaraan gerelateerde woonhuisvestingsprobleem van arbeidsmigranten vooral als een uitdaging voor logistieke bedrijven zelf.

Lees ook: ‘Logistieke sector niet bestand tegen de manier van bestellen en retourneren’

De krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met gestegen bouwkosten zorgt er volgens het onderzoek voor dat huurprijzen voor logistieke bedrijfsruimten dit jaar 3,5 tot 4 procent gaan stijgen. 

Duurzaamheidsambities

Ook de duurzaamheidsambities van de logistieke vastgoedsector worden steeds belangrijker, constateert Kees Verweij, partner bij BCI. “Duurzaamheid van het gebouw speelt bij potentiële huurders een veel grotere rol dan twee jaar geleden. Veel nieuwe distributiecentra hebben geaccepteerde duurzaamheidscertificaten. Logistieke vastgoedpartijen willen graag meer zonnepanelen op het dak, maar dat lukt vaak niet, omdat het elektriciteitsnet vol is.” 

Lees ook: ‘Logistieke gebouwen kunnen energieleveranciers van de toekomst worden’

Verdozing van het landschap

Logistieke vastgoedontwikkelaars en beleggers snappen dat een goed georganiseerde ruimtelijke inpassing van logistieke centra van groot belang is, zo blijkt uit het onderzoek. Meer dan 80 procent van de ondervraagde logistieke vastgoedontwikkelaars en beleggers verwacht dat de discussie over de verdozing van het landschap de komende twee jaren in heftigheid zal toenemen. Zonder uitzondering vinden alle vastgoedpartijen dat meer aandacht voor architectonische vormgeving en landschappelijke inpassing dringend gewenst is.

Daarnaast neemt aandacht voor brownfields – nieuwe vestigingen op bestaande bedrijventerreinen, al dan niet als vervanging van huidige gebouwen – in de hele logistieke sector toe. Van de nieuwe megadistributiecentra (meer dan 40.000 m²) is in de afgelopen jaren al 41 procent op brownfields gevestigd, terwijl dat juist voor dit soort grote distributiecentra lastig is (aankopen van gebouwen en percelen van meerdere eigenaren). Voor alle nieuwe logistieke gebouwen ligt dit percentage hoger.