De meeste vervoerders maken inmiddels gebruik van een ritplanningssysteem dat algoritmes gebruikt. Het systeem rekent die op basis van de ontvangen orders en beschikbare voertuigen een ritplanning uit. Maar dat is vaak een voorstel, dat door de planners moet worden aangepast. Dat is volgens PTV Logistics met OptiFlow niet meer nodig. Daarmee kun je volautomatisch plannen.

Dit systeem zoekt naar de optimale verdeling van de orders over de beschikbare voertuigen. Het houdt rekening met kosten restricties. En het blijft zoeken naar het optimum totdat de planner aangeeft dat hij resultaat wil zien. Volgens PTV Logistics besparen bedriijven op deze manier 10 tot 20% extra op hun transportkosten.

OptiFlow kan grotere aantallen orders aan. Een ritplanning maken met 10.000 orders als input is mogelijk. Daardoor hebben vervoerders minder planners nodig. Verder zal de aandacht van planners verschuiven naar het controleren van de input en het beoordelen van het eindresultaat. Zij kunnen parameters aanpassen en meerdere scenario’s doorrekenen. Planner moeten waarborgen dat aan alle voorwaarden is voldaan, zodat volautomatisch plannen mogelijk wordt. En een planner blijft nodig om een last-minute order handmatig toe te wijzen aan een rit.

Ook verschuift de aandacht van planners van operationele naar tactische planning. Juist omdat OptiFlow naar eigen zeggen een betrouwbare ritplanning oplevert, kunnen zij alternatieve scenario’s doorrekenen. Wat nu als ik deze transportorders naar deze uithoek uitbesteed? Wat nu als ik extra voertuigen inzet, de verzorgingsgebieden van de hubs aanpas of chauffeurs een uur later laat vertrekken? Wat is de impact op de kosten?