“De DTCO 4.0 brengt een hoop nieuwe technologie met zich mee om de tachograaf veiliger te maken en de gebruiker meer functionaliteit te bieden,” zegt Rob Tamse, managing director Continental Automotive Trading Nederland. “Het productieproces wordt daarmee een stuk complexer. We zijn erin geslaagd om parallel aan de productie van de DTCO 3.0 de nieuwe productiestappen voor de DTCO 4.0 versneld door te voeren. Daardoor hebben we de veeleisende goedkeuringsprocedures op tijd kunnen doorlopen en hebben onze klanten voldoende tijd om hun voertuigen uit te rusten.”

Af fabriek

Ook voertuigen die vóór hun eerste registratie bij de truckopbouwers worden afgeleverd, kunnen nu op voorhand in de fabriek worden uitgerust met de nieuwe technologie die door de wet wordt voorgeschreven. Volgens de nieuwe tachograafverordening (EU) 165/2014 moeten alle nieuw geregistreerde vrachtwagens vanaf 15 juni 2019 een intelligente digitale tachograaf, ofwel slimme tachograaf, aan boord hebben, in combinatie met de nieuwe Kitas 4.0-snelheidssensor.

Efficiënt fleetmanagement

Transportbedrijven die hun wagenpark uitbreiden of vernieuwen met de DTCO 4.0 zullen daar op verschillende manieren baat bij hebben. Zo maakt de koppeling met een gps-systeem de transportplanning eenvoudiger en zorgt de draadloze overdracht van gegevens tijdens wegcontroles, voor minimaal oponthoud.

Daarbij ontwikkelt de intelligente tachograaf zich tot een uitgebreid, geauthentiseerd en veelzijdig telematicasysteem. Dankzij de toonaangevende beveiligingstechnologie kan het op een veilige manier gegevens uitwisselen met andere systemen. Daardoor worden tal van nieuwe toepassingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan koppeling met een app die de chauffeurs naar het dichtstbijzijnde goedkope tankstation leidt of registratie van de werktijd van inhuurkrachten voor automatische salarisverwerking.

Tamse: “De komende jaren zal een heel palet aan services ontstaan met DTCO 4.0 als kloppend datahart. Deze services zullen het leven van chauffeurs en fleetmanagers alleen maar makkelijker maken.”

Updates

Updates voor de archivering van tachograafdata en voor de verschillende VDO-apps en downloadtools zijn nu beschikbaar of zullen tijdig beschikbaar zijn voordat de nieuwe EU-verordening van kracht wordt.