Het was volgens TLN al een tijdje de vraag of Brussel voor nieuwe vrachtauto’s nog met een nieuwe euronorm zou gaan komen of in één keer aanstuurt op uitsluitend zero-emissietechnologie. Het voorstel dat de Europese Commissie onlangs naar buiten bracht laat zien dat er gekozen is voor een tussenstap met Euro 7-emissienormen voor vrachtauto’s. Voorlopig houdt de commissie de weg dus nog open voor verbrandingsmotoren die zullen moeten voldoen aan nog scherpere emissie-eisen.

Emissies banden en remmen

Nu het voorstel voor Euro 7 er ligt, starten de onderhandelingen over de verdere uitwerking. Scherpere emissienormen vergen investeringen van truckfabrikanten om straks te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen, terwijl de fabrikanten inmiddels ook inzetten op trucks met zero-emissieaandrijflijnen. Het nieuwe voorstel beoogt ook de fijnstofemissies van banden en remmen te normeren. Dat is een nieuwe invalshoek die zeker nog nadere uitwerking vergt qua uitvoerbaarheid en effectiviteit.

Is Euro 7 het investeren waard?

Op het vlak van emissienormen komt de Europese Commissie binnenkort ook met aanscherpingen voor de verkoop van zero-emissievrachtauto’s. Voor truckfabrikanten komt het aan op de definitieve wetgevingstrajecten voor Euro 7 en zero-emissie. Daaruit zal blijken of er nog kosteneffectief te investeren valt in een nieuwe generatie verbrandingsmotoren voor vrachtauto’s.

Hetzelfde geldt voor transporteurs, want de prijs van een Euro 7-truck zal te zijner tijd beslist de Euro 6-truck ruimschoots overstijgen, stelt TLN. Ook bij vervoerders komt dus de afweging om de hoek kijken om direct door te stappen naar een vrachtauto met een elektrische aandrijflijn. Zeker als de prijs van elektrische trucks de komende jaren daalt en er met de ontwikkeling van het elektriciteitsnet en de waterstofinfrastructuur stevige stappen worden gezet.

Wanneer wordt Euro 7 ingevoerd?

Over de invoeringstermijn van de Euro 7-norm valt volgens TLN nog niet veel te zeggen. Naar verwachting zullen de onderhandelingen over het voorstel komend jaar plaatsvinden. Met besluitvorming en publicatie in 2023 zal de levering van Euro 7-trucks naar verwachting vanaf 2026 op gang kunnen komen.

Lees hier het Euro 7-voorstel van de Europese Commissie.