Het realiseren van een grootschalige uitrol van vrachtwagens op waterstof zal naar verwachting nieuwe industrieën creëren: koolstofvrije waterstofproductiefaciliteiten, grootschalige waterstofdistributiesystemen, een netwerk van tankstations met hoge capaciteit voor vloeibare en gasvormige waterstof, en de productie van de waterstof aangedreven vrachtwagens. Deelnemers aan H2Accelerate (H2A) zijn van mening dat investeringen de voorwaarden zullen scheppen voor de massale uitrol van zwaar transport op waterstof op de markt, wat nodig is om de Europese ambitie van zero-emissies tegen 2050 te verwezenlijken.

Schaalvergroting volgens H2Accelerate

De deelnemers aan H2A verwachten dat de schaalvergroting begint met klanten die bereid zijn zich al snel toe te leggen op wegtransport op waterstof. Deze vloten zullen naar verwachting opereren in regionale clusters en langs Europese corridors met hoge capaciteit en een goede dekking van tankstations. Gedurende het decennium kunnen deze clusters vervolgens met elkaar worden verbonden om een echt pan-Europees netwerk op te bouwen.

Klimaatakkoord

“Klimaatverandering is de uitdaging van onze generatie. Wij zetten ons volledig in voor het klimaatakkoord van Parijs voor het koolstofarm maken van het wegvervoer”, zegt Martin Lundstedt, president en ceo van de Volvo Group. "In de toekomst zal de wereld worden aangedreven door een combinatie van batterijelektrische en brandstofcelelektrische voertuigen, samen met andere hernieuwbare brandstoffen. De vorming van de H2Accelerate-samenwerking is een belangrijke stap in het vormgeven van een wereld waarin we willen leven.”

Diesel

“Door het aanbod flink te vergroten, moeten vrachtwagens op waterstof beschikbaar komen tegen of onder de huidige kosten van het bezit en besturen van een dieseltruck”, aldus Elisabeth Brinton, executive vice president New Energies bij Shell. "Dit betekent dat vrachtwagenklanten toegang moeten kunnen beschikken over een volledig emissievrij voertuig met een vergelijkbare tanktijd, actieradius en kosten als die van de voertuigen die vandaag in gebruik zijn. Om deze ambitie te bereiken is een duidelijk regelgevingskader nodig, inclusief beleid dat gericht is op de levering van waterstof, vrachtwagens op waterstof, tankinfrastructuur en consumentenprikkels op een gecoördineerde manier.”

Waterstof

Martin Daum, voorzitter van de raad van bestuur bij Daimler Truck AG, vult aan: “De deelnemende bedrijven aan H2Accelerate zijn het erover eens dat vrachtwagens op waterstof de sleutel zullen zijn om in de toekomst CO2-neutraal transport mogelijk te maken. Deze ongekende samenwerking is een belangrijke mijlpaal om de juiste randvoorwaarden te scheppen voor het tot stand brengen van een massamarkt voor vrachtwagenvervoer op waterstof. Het is ook een oproep tot actie voor beleidsmakers, andere betrokken actoren en de samenleving als geheel."

Klimaatdoelen

“Om de klimaatdoelen te halen, hebben we koolstofarme technologie nodig”, stelt Angelika Zartl-Klik verantwoordelijk voor Health, Safety, Security and Environmental Management & New Energy Solutions bij olie- en gashandelaar OMV. "Waterstof is een optie voor de klimaatvriendelijke mobiliteit van de toekomst.” 

Gerrit Marx, president Commercial & Specialty Vehicles bij CNH Industrial, zegt ten slotte: “De brede acceptatie van brandstofceltechnologie in zwaartransport is een functie van de noodzakelijke infrastructuur. We hebben ook zeer concrete projecten nodig om met vervoerders en andere belanghebbenden in de branche aan te tonen dat deze oplossing financieel en operationeel haalbaar is. De baanbrekende H2Accelerate-samenwerking zal hiervoor de voorwaarden scheppen en de transitie naar emissievrij transport versnellen.”