Om zijn eigen energie op te wekken is de nieuwe zelfdragende RMO-trailer (Rijdende Melk Ontvangst) in de eerste plaats voorzien van een as met generator van Valx. Daarnaast zijn op de tank zonnepanelen aangebracht, die het leeuwendeel van de energievoorziening voor hun rekening nemen. "Overdag laden de accu’s met zelf opgewekte stroom. Als de accucapaciteit onvoldoende is, kan de trailer bij de boerderij waar de melk geladen wordt, stroom afnemen", legt managing director Jan Bunk van Burg Service uit. 

RMO-trailer bespaart brandstof

Verder is het een standaardtrailer met een standaardpompinstallatie. De eerste en derde as van de trailer zijn gedwongen gestuurd en de voorste twee assen kunnen ook nog gelift worden. De gewichtstoename heeft Burg Service tot een minimum weten te beperken. "Daardoor kan er gewoon 37 ton melk geladen worden, net als vanouds”, aldus Bunk. Met de nieuwe trailer kunnen vervoerders hun ritten zo uitvoeren dat brandstofverbruik in het algemeen tot een minimum wordt beperkt. “Dat houdt in dat we zonder gebruik te maken van de trekker met PTO zo stil mogelijk laden bij de boerderij met een zo gering mogelijk energieverbruik.”

Transport Groep Noord

De eerste trailer gaat rijden bij Transport Groep Noord, die grotendeels in opdracht rijdt van Friesland Campina. Samen met Transport Groep Noord ontwikkelde Burg Service eerder al de ultrakorte RMO-trailer die in de markt de naam 'shorty' kreeg. “De komende tijd is voor Burg Service en voor Transport Groep Noord een monitoringfase waarin duidelijk moet worden of de berekende voordelen daadwerkelijk gerealiseerd worden”, vertelt Bunk. "We willen dat deze trailer weliswaar duurzamer is dan eerdere generaties, maar op prestatiegebied, dus pompsnelheid en laadcapaciteit, mogen geen concessies worden gedaan." 

Volgens de managing director is de trailer in aanschaf niet goedkoper door deze techniek. "Maar elektriciteit is wel veel goedkoper dan brandstof. Verder bestaan er voor deze trailer subsidiemogelijkheden waarover we onze klanten graag nader informeren.”

Ombouw achteraf

Vervoerders die de mogelijkheden van deze energievriendelijke RMO-trailer zien, maar niet toe zijn aan de aanschaf van een nieuwe, kunnen bij Burg Service een goede trailer achteraf laten voorzien van dit elektrische systeem, bestaande uit de energieas en de zonnepanelen.