Het aantal vrachtauto’s is sinds 2011 gedaald en het aantal trekkers gestegen. In 2021 waren er 62.500 vrachtauto’s en 81.200 trekkers. Het aantal opleggers steeg met 28 procent van 132.300 in 2011 naar 170.000 in 2021 (zie grafiek). Het aantal aanhangwagens is ook sterk toegenomen, maar dat cijfer moet voorzichtig geïnterpreteerd worden omdat 98 procent daarvan bestaat uit lichte aanhangwagens van particulieren en bedrijven en caravans.
60 procent van de trekkers en 27 procent van de vrachtauto’s is in gebruik bij bedrijven die vallen onder ‘Vervoer en Opslag’, waartoe goederenwegvervoer behoort. Het grootste deel van de vrachtauto’s is in gebruik bij bedrijven in de sector ‘Handel’ (29 procent), terwijl ook de bouwsector een belangrijk aandeel heeft.