Luikens (links op de foto, rechts collega Christiaan Zweers) vat zijn werk als logistiek makelaar samen als: ínspireren, stimuleren en enthousiasmeren van logistieke bedrijven, om te komen tot minder en schonere kilometers. Samen met collega’s probeert hij bedrijven een eerste aanzet te geven wat voor hen zero-emissie transport kan betekenen.  

“Er is veel onbekend over verduurzaming van transport bij bedrijven. Zij denken er nog niet over na, of menen dat dit nog ver weg is. Dat laatste is een vooroordeel. De aanpassing van het stroomnet kan één tot vijf jaar duren. Dit is afhankelijk van de situatie van het stroomnet en of er een transformatorhuisje kan worden geplaatst. Hiervoor is het belangrijk om je als bedrijf voor te bereiden. Je moet weten hoe groot de toekomstige energiebehoefte zal zijn van je wagenpark. De verwachting is dat in 2027, of ergens rond die tijd, de totale kosten van de elektrische truck gelijk zijn aan die van de diesel vrachtwagen. De businesscase zal dan wel afhangen van de stroomprijs die dan geldt. Een vervoerder staat op achterstand, als zijn concurrent dan al is overgestapt op een elektrische truck en hij niet.” 

Elektrisch of hybride

Bij de verduurzaming van het transport zijn er meerdere opties. “Hybride vrachtauto’s zijn daarbij een mogelijkheid. Dat geldt zeker als een vervoerder blijvend grote afstanden aflegt of toegang wil hebben tot de toekomstige zero-emissie zones in steden.”  

Nadelen zijn dat er niet veel hybride trucks op de markt zijn. “En ze mogen maar tot 2030 de zero-emissie zones in, daarna niet meer. Wij adviseren bedrijven om voor volledig elektrische trucks te gaan, om maximaal te verduurzamen. Daar zetten wij op in. Waterstof trucks zijn technisch nog niet zo ver als batterij-elektrische trucks. De businesscase van waterstof is ook nog moeilijk, omdat er energieverlies optreedt, maar dat kan in de toekomst veranderen”, geeft Luikens aan. Verder adviseert hij overigens ook over de modal shift en kan hij de hele logistiek onder de loep nemen bij de verduurzamingsslag.  

Voordelen e-trucks

In de provincies Gelderland en Zuid-Limburg heeft Luikens ‘geholpen’ om 20 tot 40 elektrische vrachtwagens de weg op te krijgen. “De eerste e-trucks op de weg hebben veel bijgedragen aan de verdere verbetering van de techniek. Daar is veel van geleerd. De nieuwe e-trucks hebben een enorme technische vooruitgang geboekt ten opzichte van de eerste generatie. Dat vliegwiel gaat steeds harder draaien.”  

Wanneer een bedrijf nú investeert in een elektrische truck profiteert het meer van de voordelen, zegt de makelaar. “Behalve dat een e-truck minder CO2-uitstoot, kan hij nog schoner zijn als het groene aandeel in elektriciteit groter is. Als het nieuwe aan deze techniek eraf is, wordt bovendien het onderhoud goedkoper. Er zitten namelijk minder onderdelen in de e-truck. Verder zijn chauffeurs op een e-truck aan het einde van een dag uitgeruster door minder trillingen en geluid. En last but not least kun je als vervoerder bij je klant aantonen dat je duurzamer vervoert.“ 

Stroomprijs bepalend

Behalve voordelen kent de e-truck ook nadelen, geeft Luikens aan. “Dat is de onbekendheid met de elektrische truck bij bijvoorbeeld planners. Dit kan trouwens ook juist een reden zijn om ervaring te gaan opdoen met een elektrische truck.”  

Verder is het stroomnet er nog niet klaar voor. “Dat staat onder druk door een toenemende vraag van bedrijven door het omzetten van productieprocessen naar elektra en de toegenomen opwek met zon en wind. Er komen wel steeds meer betere snellaadpalen en –pleinen, die de inzetbaarheid van de trucks verbeteren. Deze techniek gaat hard vooruit.”  

Naast de hogere aanschafprijs van de e-truck is ook de prijs van stroom bepalend voor de businesscase. "Maar de meeste bedrijven pakken dit samen met hun klanten op. Zij zien een e-truck als een investering in de toekomst. De TCO (total cost of ownership) verbetert naarmate de stroomprijs lager is of bij meer kilometers”, aldus Luikens.  

Zelf elektriciteit opwekken

Hij erkent wel dat het met de huidige stroomprijs niet meevalt om te investeren in elektrische trucks. “Wij adviseren bedrijven om te kijken naar korte-termijn contracten of te kijken naar het zelf opwekken van elektriciteit. Het afbouwen van de salderingsregeling zet dit echter onder druk.”  

Tot slot kan de actieradius van de e-trucks een nadeel zijn, afhankelijk van de lengte en hoeveelheid ritten van een bedrijf. “Van de huidige generatie elektrische trucks is de actieradius 300 à 400 kilometer. De generatie die in 2024 op de weg wordt gezet, zal een range hebben van 500 à 600 kilometer. Zo wordt ieder jaar de actieradius van een e-truck ongeveer 100 kilometer groter”, aldus de logistiek makelaar. 

AanZETsubsidie 4 april

Hij adviseert bedrijven die subsidie willen aanvragen voor zero-emissie materieel om zich nu al voor te bereiden om op 4 april klaar te zitten voor de AanZETsubsidie (Aanschafsubsidie zero-emissie trucks). Dat geldt eveneens voor de SSEB (Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel) op 9 mei. Luikens geeft verder aan dat er in Gelderland subsidie beschikbaar is voor het opstellen van een rapport met daarin de mogelijkheden van verduurzaming.

Lees ook: ‘Zonnepanelen op dc’s kunnen overstap op elektrisch vrachtvervoer versnellen’