Oprichtingen, fusies en overnames en bedrijfsopheffingen geven de dynamiek in een sector weer. Bankroeten zijn het bekendst. De grafiek toont de verdeling van bedrijfsopheffingen op jaarbasis. Daaruit blijkt meteen dat er sprake is van weinig faillissementen (rood). Dat blijft ook zo.  

Vooral eenmansbedrijven

Van de 845 bedrijfsopheffingen in 2021 ging het in 90% van de gevallen om bedrijven met één werkzame persoon. En bij de 2.475 bedrijfsoprichtingen was zelfs 94% een eenmansbedrijf. 

Het hoeft uiteraard niet om dezelfde bedrijven in dat jaar te gaan. Een koerier kan een aantal jaren na oprichting actief zijn, om daarna te stoppen. In 2021 had 80% van de koeriersbedrijven één werkzame persoon.

Oorzaken opheffingen?

De redenen om een koeriersbedrijf op te heffen, blijken niet uit de CBS-cijfers. Een aantal is te bedenken, zeker omdat het vooral om eenmansbedrijven gaat: tegenvallende verdiensten en/of resultaten, werkdruk en -omstandigheden, ander (zelfstandig) beroep kiezen of ergens in loondienst gaan, persoonlijke omstandigheden?

Net als bij goederenwegvervoerders was in alle jaren het aantal bedrijfsoprichtingen veel hoger dan het aantal gestopte bedrijven. Daardoor is het aantal koeriers sinds 2009 met 67% toegenomen tot 8.030. De Kamer van Koophandel (KvK) spreekt dan ook in hun document 'Zo begin je voor jezelf als koerier' over een explosief gestegen aantal koeriers. 

De KvK staat stil bij de vergunningplicht als bedrijven voertuigen gebruiken met een laadvermogen van meer dan 500 kilo. Ook meldt ze dat het laadvermogen via de RDW kan worden teruggebracht. Dat is mogelijk als de koerier in de praktijk altijd minder dan 500 kilo vervoert. 

Lees ook Faillissementen goederenwegvervoer in 2022 historisch laag