Dit heeft echter grote gevolgen voor ondernemers die al op de eerder gemaakte toegangsregels hadden geanticipeerd en al hebben geïnvesteerd in een of meer zero-emissie bestelbussen. TLN pleit nadrukkelijk voor het vasthouden aan de geharmoniseerde landelijke afspraken om drie redenen. Ten eerste zorgt het veranderen van de ’spelregels tijdens de wedstrijd’ voor onrust en onzekerheid onder ondernemers.

Verder is in 2019 is in het Klimaatakkoord gepubliceerd wat de regels zijn. TLN hecht aan een landelijk geharmoniseerde aanpak. Het risico op een lappendeken aan regelgeving in steden bevordert de verduurzaming van logistiek in binnensteden niet. Ondernemers worden niet gemotiveerd om te investeren in duurzame voertuigen als zij het risico lopen dat concurrenten alsnog met oudere voertuigen de binnenstad in mogen.

Daarbij komt het derde zorgpunt: een aanzienlijk aantal ondernemers heeft al geïnvesteerd in zero-emissie bestelbussen om hun werk in de zero-emissiezones op de juiste manier te kunnen blijven doen. Volkomen terecht zullen deze ondernemers aanspraak maken op compensatie, indien overheden alsnog besluiten om oudere bestelbussen toegang te verlenen tot de zero-emissiezones.

Lees ook: Sector slecht voorbereid op zero-emissie stadslogistiek