De stijging is deels te verklaren doordat financieringen van mkb-bedrijven in de transport en logistiek verschuiven van bankleningen naar alternatieve financieringsvormen zoals leasing. Dit is in lijn met de cijfers die onlangs bekend zijn gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen, die in 2023 een stijging van 4,8% in leasecontracten rapporteert. Het totaal volume in 2023 kwam uit op 7,25 miljard, voor een groot deel te danken aan de inhaalbeweging die transportmiddelen hebben gemaakt na het wegwerken van de leveringsproblemen.

Minder toegang voor financiering bij mkb-bedrijven

In recente jaren zijn banken geconfronteerd met toenemende regelgeving in de financieringssector, wat heeft geleid tot hogere kosten. Ook kapitaalbeslag, het arbeidsintensieve karakter en het inkrimpen van kantoornetwerk spelen een rol bij de verminderde toegang voor financiering bij midden- en kleine logistieke en transportbedrijven. Hoewel verplichtingen als “Know your customer” ook een belangrijke rol spelen bij leasemaatschappijen, kunnen leasecontracten besluitvaardiger en sneller worden afgesloten. Bovendien hanteren banken vaak striktere acceptatiecriteria, waarbij bedrijven vaak minstens drie jaar operationeel moeten zijn. Hierdoor komen onder andere startende logistieke en transportbedrijven moeilijk aan krediet om investeringen mogelijk te maken.

Steeds vaker leasen

"De groei die we zien in het aantal nieuwe leasecontracten in het mkb is een teken dat er meer behoefte is aan alternatieve financiers. De niet-bancaire leasemaatschappijen groeien in 2023 met 27% in vergelijking met 2022. Deze cijfers bevestigen onze verwachting dat leasing een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de financiering van het mkb, maar dat de distributie ervan ook buiten de traditionele bankkanalen plaatsvindt. We verwachten dat deze trend zich in 2024 zal voortzetten, ook in de transport en logistieke branche,” zegt Peter-Jan Bentein van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen.

“De afgelopen jaren zijn er duizenden transport- en logistieke bedrijven bijgekomen in Nederland. Veel van deze bedrijven gaan op zoek naar alternatieve financiering om hun bedrijf draaiende te houden. Dit is verstandig, want door financiering op een slimme manier in te zetten, wordt de groei van de onderneming gestimuleerd” aldus Ewoud Sneep, commercieel manager bij Hiltermann Lease.

Als asset financier kijkt Hiltermann Lease naar de waarde (ontwikkeling) van de asset, en op het essentiële belang van de asset voor de bedrijfsvoering. Dit, gecombineerd met criteria waaraan het bedrijf moet voldoen, maakt dat het hen in staat stelt om risico’s goed in te schatten én het MKB op een verantwoorde manier financiering te verstrekken.

Flexibele leaseoplossingen

Hiltermann Lease is een grote speler in de Nederlandse leasemarkt, gespecialiseerd in flexibele leaseoplossingen voor bedrijven. Het bedrijf richt zich op het bieden van praktische financieringsoplossingen. Leasing Nederland behartigt de belangen van de in Nederland gevestigde leasemaatschappijen, die zich met name richten op het leasen van bedrijfsmiddelen. Dit zijn objecten als: trucks en trailers, grondverzetmachines, intern transportmaterieel, bussen en coaches, kranen, industrieel equipment (machines), drukpersen, copiers, computers, servers, en software.

Lees ook: Zuid-Holland, de provincie voor elektrische trucks?