ReQuest is een oplossing van VolkerWessels-onderneming Vialis en dataplatform Crossyn. De applicatie communiceert met intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die vrachtverkeer wanneer mogelijk voorrang geeft. Als een chauffeur moet stoppen bij een verkeerslicht en daarna weer moet optrekken, kost dat brandstof, tijd en veroorzaakt het slijtage aan banden en remmen. Dat kan oplopen tot enkele euro’s per stop. Met ReQuest kunnen ze doorrijden zonder te remmen, dus minder slijtage. Dat ze vervolgens niet hoeven op te trekken zorgt weer voor een verlaging van zowel de CO2-uitstoot als het brandstofverbruik. “En dat kan met de huidige brandstofprijzen een behoorlijke besparing opleveren,” zegt Zuidhof, die direct enthousiast was toen hij werd gevraagd om hieraan mee te werken. “Het oplossing past naadloos in ons duurzaamheidsbeleid en ons streven om de verkeersveiligheid te verhogen.” 

Vrachtverkeer heeft voorrang

In de buurt van het distributiecentrum van Hanos in Apeldoorn is gestart met ReQuest. De verkeersregelinstallaties kunnen, aan de hand van een koppeling met het ritplanningspakket van Hanos, het vrachtverkeer daar voorrang geven. Zowel Hanos als Vialis staan in de startblokken om door te pakken. “Volgende maand starten we gefaseerd met de uitrol naar onze vestigingen”, vertelt Zuidhof. “Van de 5.500 verkeersinstallaties in ons land worden er steeds meer intelligent. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden en kan het oogsten beginnen.” Hanos heeft de ambitie dat over enkele jaren zijn hele wagenpark, dat uit ruim driehonderd trucks bestaat, uitgerust is met het systeem. 

reinder zuidhof hanos vrachtverkeer
Reinder Zuidhof: “Onze deelname aan het ReQuest-project past naadloos in ons streven om de verkeersveiligheid te verhogen en onze uitstoot te reduceren.”© Hanos

Zero-emissie stimuleren

Uiteraard is een project als dit niet mogelijk zonder medewerking van wegbeheerders. Zowel de gemeente Apeldoorn als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vanaf begin af aan nauw betrokken. Aangezien het voor gemeenten een perfect instrument is om mobiliteitsdoelstellingen te halen, zien zij ook de potentie, legt Zuidhof uit. “Door slim om te gaan met de data die beschikbaar zijn, zijn de toepassingen eindeloos. Chauffeurs die op randwegen bij verkeerslichten voorrang krijgen, worden ontmoedigd om door de binnenstad te rijden. Op dezelfde manier kan een gemeente het rijden met schone of zelfs zero-emissievoertuigen stimuleren door alleen bepaalde vrachtwagens groen licht te geven bij verkeerslichten. Maar ook het verhogen van de verkeersveiligheid is een integraal onderdeel van het systeem.”

‘Als in Amsterdam al onze trucks tegelijkertijd bij de thuishaven zouden gaan laden, zit heel Zuidoost zonder stroom’

Reinder Zuidhof, Directeur Logistiek bij Hanos

Willem Hartman, cto bij Vialis, vult aan: “Het is een win-win-winsituatie. Niet alleen wegbeheerders en vervoerders, maar ook overige weggebruikers en omwonenden hebben hier enorm veel voordeel van.”

Verkeerslicht neemt intelligent besluit 

De parameters waar ReQuest gebruik van maakt, worden aangeleverd door Crossyn, een partner waar Hanos al langer mee samenwerkt om veiliger, duurzamer en efficiënter te vervoeren. “Wij verzamelen, analyseren en verrijken de voertuiggegevens die Hanos genereert en leveren de juiste data aan de iVRI”, legt Crossyn-ceo Erik Kamps uit. “Deze weet exact wat de status van de vrachtwagen is en kan op basis hiervan een intelligent besluit nemen.”
Het contact van Hanos met Crossyn ontstond bij de ontwikkeling van een eigen, flexibele boordcomputer. Zuidhof: “De hoeveelheid data die het platform kan aanbieden is enorm. We analyseren alleen de relevante gegevens voor het coachen van de chauffeurs naar een veiligere en schonere rijstijl en voor het communiceren met onze klanten over de status van hun bestellingen.” 

Nog geen elektrische trucks

Dat Hanos de eerste klant is die ReQuest in gebruik neemt, geeft aan dat de groothandelsorganisatie volop inzet op duurzaamheid. Toch rijden er nog geen elektrische trucks naar de bezorgklanten in Nederland en België. “Onze korte ritten zouden prima elektrisch gereden kunnen worden. Maar de realiteit is dat er nog geen enkele elektrische truck met een elektrische multitempkoelmachine beschikbaar is. En wanneer we voor zero-emissie gaan, kunnen we voor het koelen van de lading niet meer met een dieselmotor aankomen.” 

vrachtwagen hanos rijdt door groen
Chauffeurs die op randwegen bij verkeerslichten voorrang krijgen, worden ontmoedigd om door de binnenstad te rijden.© Mirjam van Valen-Oskam

Naast de beschikbaarheid noemt Zuidhof ook de betaalbaarheid en betrouwbaarheid als uitdagingen. “Het gaat om enorme bedragen, zowel in aanschaf als exploitatie. En wat denk je van de laadinfrastructuur? Als in Amsterdam al onze trucks tegelijkertijd bij de thuishaven zouden gaan laden, zit heel Zuidoost zonder stroom.”  

Dus zoekt Hanos in de tussentijd naar andere innovaties om de CO2- en fijnstofuitstoot van zijn vrachtverkeer terug te dringen. Naast uitbreiding van het ReQuest-project wordt het aantal gereden kilometers teruggedrongen door efficiënt te plannen en de beladingsgraad te optimaliseren. Om duurzaamheidsambities te realiseren roept Zuidhof op zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken. “Samen staan we sterker. Laten we zonder de eigen identiteit op te geven gezamenlijk duurzame logistieke oplossingen bedenken. Daar is dit project een prachtig voorbeeld van.”

Hanos

Hanos is een internationale horecagroothandel en totaalleverancier van levensmiddelen en non-foodproducten voor horeca, grootverbruikers en bedrijvenmarkt. In 1975 opende de eerste groothandel in Apeldoorn zijn deuren. Sindsdien is Hanos uitgegroeid tot een organisatie met twintig vestigingen in Nederland en België, 4.000 fte's en een wagenpark van meer dan driehonderd voertuigen.

Vialis 

Al bijna honderd jaar ontzorgt Vialis opdrachtgevers met geïntegreerde oplossingen voor complexe vraagstukken in het domein infrastructuur en mobiliteit. De meer dan zeshonderd medewerkers zorgen voor beschikbaarheid en doorstroming in het verkeer. Vialis ontstond in 1999 door de samenvoeging van Nederland Haarlem en Volker Stevin Systems en in 2001 trad NMA Railway Signalling toe.

Crossyn 

Crossyn is een analytics of data-platform voor verzekeraars, wagenparken, dealergroepen en universele werkplaatsen. Informatie over de rit en de rijstijl wordt verrijkt met bijvoorbeeld weersvoorspellingen, verkeerinformatie en maximumsnelheden. Op basis van snelheid, acceleratie en deceleratie krijgt iedere rit een score, die gebruikt kan worden voor coaching naar een veiligere en schonere rijstijl.