Hoewel de transitie naar schone en duurzame brandstoffen in gang is gezet, verloopt de CO2-reductie niet voorspoedig. Machiel Bode, senior sector banker bij ING, gaf aan dat de reductie van CO2 in 2030 nu niet meer 55% maar 70% moet zijn ten opzichte van 1990. “Dat is een hele grote opgave! De sector gaat de kant op van elektrificatie van het wagenpark, maar probleem is dat dit te snel is.”

Ook voorzitter Elisabeth Post van TLN sprak haar zorgen over de voortgang uit. “Voor zero-emissie vervoer zijn de voorwaarden van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid niet voldaan ten aanzien van elektrische vrachtauto’s, groene stroom en ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Vervoerders willen heus verduurzamen, maar zij hebben wél stroom nodig. De netcongestie moet op orde komen! Ook de betaalbaarheid van de e-trucks laat te wensen over. Terwijl in Duitsland de subsidie op elektrische trucks 80% bedraagt, is de subsidie in Nederland 40% en moeten vervoerders hier zo’n 120.000 euro zelf bijleggen. LNG is helemaal niet te betalen. Dus het is lastig concurreren met dieselvrachtwagens”, stelde Post.

Gedrag chauffeurs monitoren

Naast elektrificatie kan digitalisering een bijdrage leveren aan de verduurzaming van het wegtransport, zo gaf Chris Boogaard, country manager bij Trimble Transportation, aan. Hij wees erop dat 70% van de kosten van het vervoer kan worden gecontroleerd door Trimble producten. Het bedrijf dat is opgericht in 1977 is bekend van gps-systemen en groot geworden door de boordcomputeroplossingen die zijn gebaseerd op (real time) data. Als voorbeelden noemde hij de performance portal en video intelligence om het gedrag van chauffeurs te monitoren en hun rijstijl te verbeteren. Hiermee wordt ongewenst gedrag opgemerkt om ongevallen te voorkomen, maar de beelden worden niet verstuurd om de privacy van de chauffeurs te beschermen.

Verder noemde hij als vernieuwing de vorig jaar geïntroduceerde Trimble Applicatie Manager, die apps van derden toestaat op de boordcomputer. Ook planningsalgoritme, op basis van input uit het TMS-systeem, truck en tachograaf, kan de sustainability van bedrijven verbeteren. Verder is de overname van platform Transporeon, een toewijzings/boekingssysteem, er ook op gericht oplossingen te bieden aan vervoerders. Daarnaast is Trimble - met het oog op duurzaamheid en efficiency - een partnership aangegaan met het Belgische Qargo met een TMS-systeem voor alle soorten vervoer. In de toekomst is het mogelijk hiermee CO2-rapportages te maken. Voor de ontwikkeling van intelligente verkeerssysteem ITS werden deelnemers gevraagd mee te doen aan een pilot.

Van Vlastuin Agro en klantcommunicatie

Van Vlastuin Agro in Ede werkt al tien jaar met slimme toepassingen van Trimble. Die zijn stapsgewijs ingevoerd. Het internationaal transportbedrijf, dat is gespecialiseerd in losgestorte agrarische producten (feed & food), heeft een eigen ICT-portal ontwikkeld, waar alle vervoersopdrachten en processen zijn te volgen. Na het lossen zijn CMR-vrachtbrieven en weegbonnen snel online beschikbaar. Het systeem maakt ook mogelijk om alle historische informatie te raadplegen. Het ICT-portal is gericht op kwaliteitscontrole, kostenbesparing, procesoptimalisatie en dus ook verduurzaming.

Directeur Gerrit van Vlastuin licht toe: “Het systeem genereert informatie waar onze klanten én Van Vlastuin Agro hun voordeel mee doen. Onze klanten zijn gewend geraakt aan vergaande automatisering; hiermee binden wij hen aan ons bedrijf. Het voordeel van digitalisering is niet precies in geld uit te drukken, maar je laat zien dat je efficiënt in je bedrijfsvoering wilt zijn. Ook wil de klant steeds meer informatie over zijn zending hebben.”

Lees ook: IT-systemen in de logistiek moeten met elkaar kunnen communiceren

Rijstijlanalyses

Verder begeleidt het bedrijf de chauffeurs op regelmatige basis met rijstijlanalyses. “Hiervoor gebruiken wij video intelligence en driver performance. Het doel is om de rijstijl van chauffeurs te verbeteren, brandstof te besparen en schade te verminderen. Elke maand krijgen zij een rapport. Van de ongevallen is 75% niet de schuld van de chauffeurs. Zo zijn we in staat om elke chauffeur individueel te begeleiden in het verbeteren en professionaliseren van zijn rijstijl en werkzaamheden. Ondanks de kleinere marges, investeren wij zo stap voor stap in digitalisering waarmee we de efficiëntie verhogen.”

Millenaar en van Schaik

Ook Millenaar & van Schaik Transport in Oude Meer stimuleert de efficiency en duurzaamheid met slimme technologie. Het bedrijf legt zich toe op wegenbouw transport, onder meer met 20 (!) elektrische vrachtwagens. Er is onderzoek gedaan naar waterstof vrachtwagens, maar die zijn niet haalbaar vanwege de hoge kosten.

Directeur Ad Hoefkens: “Wij zijn in 2012 gestart met de Trimble  boordcomputer en Logicway, gekoppeld met TMS. Ook zijn we toen gestart met de Trimble rijstijlassistent, waarmee we circa 4% brandstof hebben bespaard. Niemand van de chauffeurs wil onderaan of als laagste op de lijst staan.”

Een klein stukje aandeel

Zijn voordracht was doorspekt met tips aan de vervoerders in de zaal. “Stuur op lange-termijn contracten met opdrachtgevers. Zorg dat je je klant aan je bindt. Hiervoor hebben wij vier klanten gevraagd een klein stukje aandeel in het bedrijf te nemen. Wij wilden niet alleen zelf stappen maken met elektrische vrachtwagens, maar ook investeren wij hierin omdat klanten zero-emissie vervoer van ons vragen, onder meer voor de verbreding van snelweg A1 tussen Apeldoorn en Twello. En betrek opdrachtgevers en partners bij de energietransitie. Maak hierbij gebruik van externe deskundigen. Er komt veel bij kijken. En last but not least: maak gebruik van ondersteunende software, koppel ICT-systemen en ga aan de slag met algoritmen, omdat het moeilijk is om aan planners te komen”, gaf hij zijn gehoor mee. Slimme technologie leidt dan ook bij dit bedrijf tot meer efficiëntie en duurzaamheid.