Om de energietransitie te doen slagen, is innovatieve batterijtechnologie onmisbaar. Nederland kent sterke spelers in de mobiliteitssector, zoals DAF Trucks, VDL Groep en Damen Shipyards. Deze bedrijven zetten vol in op het elektrificeren van hun voer- en vaartuigen. Door krachten te bundelen met kennisinstellingen en veelbelovende start-ups op het gebied van batterijtechnologie en -productieprocessen, wil het Battery Competence Center batterijpakketten in Nederland gaan assembleren en daarmee de economische kansen voor Nederlandse Original Equipment Manufacturers (OEM) en start-ups vergroten. Een groot deel van de betrokken partijen en innovatieve start-ups in batterijtechnologie is gevestigd in de regio Brainport Eindhoven. 

Batterijkennis bij Battery Competence Center 

Het Battery Competence Center is een uniek samenwerkingsverband waarin kennis wordt gebundeld om te werken aan de ontwikkeling van batterijpakketten voor bussen, trucks en schepen. De partners in het Battery Competence Center bundelen hun kennis met als doel batterijpakketten zo te ontwikkelen en te produceren dat het voer- of vaartuig beter én concurrerender wordt. Ook trekken de partijen samen op om de inkoopkracht van de bedrijven te vergroten. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van buitenlandse leveranciers. 

DAF Trucks, VDL Groep, RAI Vereniging

Het consortium bestaat uit de toonaangevende bedrijven DAF Trucks, VDL Groep, Damen Shipyards, startup Eleo Technologies, de kennisinstellingen TNO en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development en brancheverenigingen RAI Automotive Industry NL en Netherlands Maritime Technology (NMT). 

Batterijpakketten voor serieproductie 

In het eerste project van het Battery Competence Center werken de partijen samen om prototypen van batterijpakketten te ontwikkelen die door de deelnemende partijen in hun voer- en vaartuigen gebruikt kunnen worden. Zo gaat VDL Groep de opgebouwde kennis inzetten om batterijpakketten voor VDL-voertuigen te produceren. Het bedrijf heeft de ambitie om een demoproductielijn op te bouwen waar batterijpakketten van de band rollen. “VDL maakt nu voor zijn elektrische voertuigen gebruik van batterijpakketten die worden aangeleverd door partners uit Azië”, vertelt specialist e-mobiliteit Menno Kleingeld van VDL Groep. “Om meer flexibiliteit te krijgen, is het van groot belang dat assemblage van voertuigspecifieke batterijpakketten in eigen huis plaatsvindt. Hierbij kunnen wij onze kennis op het gebied van geautomatiseerde serieproductielijnen gebruiken, net als onze ervaringen als gebruiker van deze batterijpakketten. In het ideale geval assembleren we naast onze eigen batterijpakketten ook pakketten voor andere bedrijven.” 

Sterkere concurrentiepositie

DAF Trucks was in 2018 de eerste grote truckfabrikant die een volledig elektrische truck op de markt introduceerde en heeft inmiddels al meerdere uitvoeringen in zijn leveringsprogramma. “De komende jaren zal de vraag naar geheel of gedeeltelijk elektrische vrachtwagens alleen maar toenemen”, zegt Jos Habets, director Operations en lid van de raad van bestuur. "Daarnaast gaan de ontwikkelingen op het gebied van batterijtechnologie buitengewoon snel. Door kennis en ervaring van collega-ondernemingen, kennisinstellingen en start-ups binnen het Battery Competence Center te bundelen, kunnen we onze concurrentiepositie op het gebied van elektrische vrachtwagens verder versterken.” 

deelnemende partijen battery competence center
De deelnemende partijen van het Battery Competence Center.

“Voor Damen Shipyards is het een unieke kans om kennis vanuit de automotive sector, waar elektrificatie sneller gaat dan in de maritieme sector, toe te passen op de scheepvaart,” aldus Peter van Terwisga, director Group's Research van Damen Shipyards. Start-up Eleo ontwikkelt batterijpakketten voor onder andere industriële voertuigen als graafmachines, heftrucks en tractoren. De pilotproductielijn uit dit project helpt Eleo, volgens founder Jeroen Bleker “om op grote schaal te gaan produceren en ons bedrijf internationaal uit te bouwen”. 

“Het project wordt ondersteund door de €2,4 miljoen uit het subsidieprogramma React-EU in samenwerking met de provincie,” vertelt Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie en Kennis- & Talentontwikkeling van de provincie Noord-Brabant. “Deze steun zorgt in combinatie met de € 2,3 miljoen eigen inbreng van de deelnemende partijen voor een stevige impact in het versnellen en verbeteren van batterijtechnologie, waarmee we onze samenleving en economie weer een stukje duurzamer kunnen maken.” 

Langetermijnstrategie voor grote ambities

Het Battery Competence Center wil dat Nederland een belangrijke positie gaat innemen in de Europese batterijketen. Nederland heeft hiervoor al een aantal belangrijke competenties. Denk hierbij aan het ontwikkelen van complexe productieprocessen en machines, maar ook de expertise op het gebied van dunnefilmtechnologie en plasmachemie die nodig zijn om nieuwe generatie batterijcellen te ontwikkelen. De gunstige logistieke ligging in Europa en de sterke automotive- en maritieme industrie zijn belangrijke succesfactoren. Om deze kansen te benutten, wordt in het Battery Competence Center het ecosysteem verder ontwikkeld door meerdere samenwerkingsprojecten op te zetten, de industrie te vertegenwoordigen en positioneren in het nationale en Europese speelveld en kennisdeling te maximaliseren binnen het netwerk. 

R&D Mobiliteitsregeling

Brainport Development, RAI Automotive Industry NL en NMT leggen, vanuit het programmabureau op de Automotive Campus, de verbindingen over de bedrijfsgrenzen heen en betrekken hun netwerk. Als vervolgstap is al een tweede project opgezet waarvoor momenteel een subsidieaanvraag loopt voor de R&D Mobiliteitsregeling van RVO. Hierin zitten 28 partners uit de Nederlandse automotive en maritieme sector die samenwerken op de ontwikkeling, productie en toepassing van batterijen tot en met recycling. Door dergelijke initiatieven te initiëren en faciliteren bouwt het Battery Competence Center aan een duurzaam en sterk batterijecosysteem in Nederland.

Kijk hier voor meer informatie over het Battery Competence Center.