Nedcargo verwacht voor het komende jaar een verhoging van 8 à 9 procent ten opzichte van 2021. De sterke kostenstijging heeft te maken met de cao-loonsverhoging, de gestegen kosten voor materiaal en de krapte in personeel en vervoerscapaciteit.  

Kostenstijgingen hebben grote impact

Waar komen de kostenverhogingen vandaan? “In juni is er een nieuwe cao afgesloten voor het beroepsgoederenvervoer over de weg”, schrijft Nedcargo-ceo Jurgen Mook in de brief. "In twee stappen worden de lonen geïndexeerd en zijn er aanvullende afspraken gemaakt over verblijfskosten en pensioenen. De impact hiervan op onze loonkosten is ruim 8 procent, waarvan 6,2 procent loonindexatie. Ook zien wij ons geconfronteerd met kostenstijging voor onderdelen, banden, vrachtwagens, pallets en heftrucks. Deze stijgingen variëren tussen 10 en 30 procent. Alles bij elkaar resulteren deze kostenstijgingen in een impact van 8 procent op onze totale transportkosten en nemen de kosten voor logistieke handelingen met ongeveer 9 procent toe voor het jaar 2022. Daarnaast zorgen krapte op de arbeidsmarkt en beschikbaarheid van vervoerscapaciteit voor structureel toenemende kosten.”

Waarschuwing op zijn plaats

Dit jaar zijn de kostenstijgingen dermate hoog dat een waarschuwing op zijn plaats is, vindt Mook. “De kostenstijging is uitzonderlijk hoog dit jaar. Daar willen wij onze klanten alvast voor waarschuwen als ze hun budgetten voor 2022 gaan maken. Wij vinden het belangrijk hen tijdig te informeren, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan en hier rekening mee kunnen houden. Normaliter is pas eind oktober, begin november de prijsverhoging duidelijk.”

Acute geldnood

Mook wijst erop dat niet alleen Nedcargo te maken heeft met kostenstijgingen. “De hele sector heeft hiermee te maken. Met de huidige lage marges is dat killing. Iedereen die zijn tarieven niet verhoogt, komt in acute geldnood."

In oktober van dit jaar, wanneer de kostenontwikkelingen en ramingen duidelijk zijn, zal Nedcargo de definitieve indexaties doorgeven. Deze zal het bedrijf dan gaan verwerken in de tarieven per 1 januari 2022.