‘Superhelden van Simon Loos’. Dat is de naam van de campagne waarmee Simon Loos het imago van het vak vrachtwagenchauffeur wil verbeteren. De imagocampagne startte eind januari en bestaat uit diverse activiteiten. Zo rijden er een aantal opleggers van Simon Loos door het land, beplakt met levensgrote stickers die de aandacht vestigen op de mooie aspecten van het chauffeursvak en het maatschappelijke belang ervan. En begin februari verscheen op YouTube de eerste aflevering van een serie korte documentaires waarin zeven chauffeurs tijdens hun werkzaamheden worden gevolgd. In deze filmpjes laten ze zien wat een chauffeur allemaal doet en wordt ingezoomd op de aspecten die het vakgebied mooi en uitdagend maken. 

Aandacht voor het chauffeurstekort

Naast deze externe gerichte media-uitingen krijgt het onderwerp chauffeurstekort ook intern veel aandacht bij Simon Loos, onder andere via een eigen radio-uitzending op ‘Vrienden van Loos’-radio en in het personeelsmagazine ‘Wat is er Loos’. Daarnaast biedt de logistieke dienstverlener al langere tijd zijinstromers een opleidingstraject aan via het leerprogramma ‘Les met Loos’, waarin zij worden omgeschoold tot chauffeur. Tijdens de opleiding kunnen de kandidaat-chauffeurs ervoor kiezen om al in dienst te komen bij Simon Loos. De opleiding wordt grotendeels door Simon Loos gefinancierd en de cursisten zijn na het behalen van hun rijbewijs verzekerd van een baan als trailerchauffeur bij het bedrijf.

Waarom zijn jullie een imagocampagne gestart om het chauffeurstekort aan te pakken? 
Peter Appel: “Verreweg het grootste gedeelte van ons personeelsbestand bestaat uit chauffeurs, dat zijn er in totaal ongeveer 3.000. Voor ons bedrijf zijn zij van essentieel belang om te kunnen opereren. Maar er is al jarenlang een tekort aan vrachtwagenchauffeurs en het wordt steeds moeilijker om nieuwe te vinden en in dienst te nemen. Daarom willen we via deze imagocampagne potentiële kandidaten interesseren voor dit prachtige vak en het liefst over de streep trekken om voor een chauffeurscarrière te kiezen.”

chauffeurstekort superhelden campagne simon loos
“Met de campagne brengen we vooral onder de aandacht hoe belangrijk chauffeurs voor onze maatschappij zijn, wat het werk inhoudt, hoe prachtig dit vak is en wat voor mogelijkheden er zijn.”

Waar richt deze campagne zich op?
“We brengen vooral onder de aandacht hoe belangrijk chauffeurs voor onze maatschappij zijn, wat het werk precies inhoudt, hoe prachtig dit vak is en wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Want jammer genoeg is het vak chauffeur voor het grote publiek nog vrij onbekend en vrijwel onzichtbaar. Tegelijkertijd laten we via deze campagne zien dat we de werkzaamheden van onze eigen chauffeurs enorm waarderen en erg trots zijn op onze superhelden. En we brengen de verschillende mogelijkheden onder de aandacht die wij als Simon Loos chauffeurs bieden.”

Wat is bij het grote publiek een misverstand over het chauffeursvak?
“Er wordt bijvoorbeeld verondersteld dat een vrachtwagenchauffeur iedere dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat onderweg is of dagenlang in het buitenland zit. Dat is in veel gevallen helemaal niet zo, want de activiteiten van een chauffeur verschillen van bedrijf tot bedrijf. Zo is een van onze hoofdactiviteiten de bevoorrading van winkels en supermarkten. Binnen dit segment kan een chauffeur zijn functie prima combineren met andere zaken, zoals zorgen voor een gezin, een hobby uitoefenen of andere activiteiten uitvoeren. Vroeger hadden wij veel 50-plussers in dienst, tegenwoordig steeds meer jonge chauffeurs die hun werkzaamheden in veel gevallen in deeltijd of als oproepkracht uitvoeren. Door alle verschillende mogelijkheden onder de aandacht te brengen, hopen we dat meer mensen voor het chauffeursvak kiezen, ook degenen die op zoek zijn naar een bepaalde mate van flexibiliteit in hun werkzaamheden.”

Wat voor activiteiten kunnen overheid en brancheorganisaties ontplooien om het chauffeurstekort te reduceren?
“Ik denk dat ook zij veel duidelijker in beeld moeten brengen hoe mooi, ambachtelijk en divers het chauffeursvak is en hoe essentieel voor het functioneren van onze maatschappij. Want chauffeurs zijn altijd onderweg met een missie. Wij zijn een groot voorstander van een gezamenlijke aanpak van overheden, brancheorganisaties en de transportsector om het chauffeurstekort te verminderen en dan liefst op een heel breed gebied – dus van het geven van voorlichting en informatie tot en met het aanbieden van opleidingen en cursussen. Overigens zijn er al prachtige initiatieven opgezet in het mbo-onderwijs in Noord-Holland. Daar is vorig jaar het actieplan Logmotion van start gegaan waarin onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gezamenlijk jongeren en zijinstromers interesseren voor een mbo-opleiding en een baan in de sector transport en logistiek. Het bedrijfsleven wordt bij het onderwijs betrokken via praktijklessen en onderwijs op locatie.”

Aan het einde van 2020 fuseerde Peter Appel Transport met Simon Loos. Wat is de actuele stand van zaken rond de fusie? 
“Het afgelopen jaar zijn we vooral bezig geweest met de integratie van processen, zowel op organisatorisch, juridisch als IT-gebied. We kozen er niet voor om als twee afzonderlijke bedrijven onder één vlag verder te gaan, maar wilden juist opgaan in één nieuwe grote onderneming om maximale synergie te realiseren. Daarom worden alle individuele afdelingen van de oorspronkelijke bedrijven samengevoegd. Dit proces is nu voor een groot gedeelte afgerond. In de loop van het jaar gaan we werken vanuit één hoofdkantoor, namelijk dat in Wognum. Dit kantoor wordt momenteel uitgebreid met extra kantoorruimte. Als die in gebruik wordt genomen, sluiten we onze kantoorvestiging in Middenmeer.” 

Wat is er het afgelopen anderhalf jaar intern veranderd?
“Met de fusie spelen we in op de ontwikkeling in de markt waarbij retailers fuseren en andere bedrijven overnemen waardoor zij steeds groter worden, zoals recent nog het aangekondigde samengaan van supermarktorganisaties Coop en Plus. Door zelf ook te fuseren hebben we nu meer kennis in huis, meer mogelijkheden om te investeren in IT en duurzaamheid en extra capaciteit, waardoor we bijvoorbeeld ook het eerder besproken chauffeurstekort gemakkelijker kunnen tackelen.”

chauffeurstekort en duurzaamheid peter appel
Peter Appel: “In de opslag en aanvoer van producten aan retailers is het thema duurzaamheid al geruime tijd erg actueel.”

Wat merken jullie klanten van de fusie?
“Momenteel merken onze klanten waarschijnlijk niet veel van de fusie en in ieder geval niets negatiefs. Toch zijn we nu in staat om onze dienstverlening naar een hoger niveau te tillen en verder uit te breiden, zoals het bezorgen van boodschappen bij mensen thuis voor Albert Heijn Online, een voor ons nieuwe activiteit waarmee we eind vorig jaar startten. Ik wil niet zeggen dat we deze activiteit nu vanwege de fusie kunnen uitvoeren, maar in meer algemene zin zorgt de fusie er wel voor dat wij voortaan over de volle breedte mee kunnen en blijven groeien met de behoeften van onze klanten.”

Wat zijn momenteel de belangrijkste ontwikkelingen in de retaildistributie en waar willen jullie als bedrijf over een jaar of vijf staan?
“De retailsupplychain is behoorlijk in beweging. Het thuisbezorgen van online bestelde boodschappen groeit sterk, zowel vanuit de supermarkten als via flitsbezorgbedrijven. Wij zijn echter vooral actief op het gebied van de opslag en aanvoer van producten aan retailers. Daar is het thema duurzaamheid al geruime tijd erg actueel. We willen de komende jaren flinke stappen zetten op dit gebied, onder andere door over te stappen op elektrische voertuigen bij transport over korte afstanden en in stadscentra en op vrachtwagens op bio-lng en/of waterstof bij transporten over langere afstanden. We hopen dat het bedrijf over vijf jaar gezond en duurzaam is en klanten op ieder gebied dat zij wensen van dienst kan zijn.”

Lees ook:
Klanten van Albert Heijn verwachten ‘hun’ winkels duurzaam worden bevoorraad
“Klanten verwachten van ons dat wij de winkels in toenemende mate duurzaam bevoorraden, en wij zelf willen dat uiteraard ook. Daar zetten we dan ook vol op in”, vertellen Peter Leegstraten en Alannah van ’t Hoenderdaal van Albert Heijn Transport.