De Europese Commissie kondigde gisteren het 'Fit for 55’-pakket aan – een reeks voorstellen om de CO2-uitstoot in Europa in 2030 met 55 procent te verminderen.

Transitie naar zero-emissie

TLN is met name positief over de bindende doelstellingen voor lidstaten om laad- en tankinfrastructuur voor duurzamere brandstoffen en elektriciteit te realiseren. Die basisinfrastructuur langs belangrijke goederencorridors is namelijk cruciaal om ondernemers te stimuleren om de transitie naar zero-emissievervoer te maken, onderstreepte TLN samen met de Ecta al eerder. Ook de herziening van de energiebelasting, gebaseerd op het principe van ‘de vervuiler betaalt’ is positief, vindt TLN.

Opeenstapeling van lasten

TLN is wel kritisch over de invoering van een ETS-systeem voor wegtransport. Transporteurs betalen via het Eurovignet en tolheffing (en in de toekomst ook vrachtwagenheffing) al belasting op basis van het vervoerde gewicht en emissieklasse van voertuigen. Hoewel TLN het principe van ‘de vervuiler betaalt’ ondersteunt, is het belangrijk dat vervoerders bij de invoering van een ETS-systeem niet dubbel gaan betalen voor dezelfde CO2-uitstoot. Dat zou volgens de ondernemersorganisatie een onredelijke lastenverzwaring zijn.

Oneerlijke concurrentie

Tevens constateert TLN dat in het goederenvervoer alleen wegvervoerders binnen dat ETS-systeem lijken komen te vallen, waardoor andere modaliteiten concurrentievoordeel hebben. Ook zijn bepaalde maatregelen, zoals de belastingverlaging voor duurzame brandstoffen, te vrijblijvend naar de zin van de brancheorganisatie, waardoor de EC-lidstaten te veel ruimte krijgen om zelf verdere invulling te geven aan wet- en regelgeving. Dat kan oneerlijke concurrentie tussen lidstaten vergroten. En dat wil TLN juist voorkomen.

Verduurzamen

TLN ondersteunt de aangescherpte ambitie van de Europese Commissie om het wegtransport te verduurzamen en de afspraken uit het klimaatakkoord te realiseren. Het 'Fit for 55'-pakket is daarom een belangrijke stap in de goede richting. Het blijft volgens TLN belangrijk dat de transitie naar emissievrij transport betaalbaar en realistisch is voor ondernemers. Zij roept de Europese Unie daarom op om ondernemers – met de juiste mix aan maatregelen en stimulansen – aan te blijven moedigen om de overstap naar emissievrij transport te maken en niet te bestraffen.