BinnenvaartVolgens Habets heeft de binnenvaartsector het lastig omdat er weinig potentieel is voor innovaties. Bovendien blijven slimme samenwerkingen uit of komen deze te langzaam van de grond. “Dat geldt niet voor wegtransport, dat geen last heeft van het gebrek aan internationale schaal. Daardoor groeit die sector ook sneller. Ik roep de binnenvaart op om zich meer bezig te houden met het formuleren van een toekomstvisie, dan zich zorgen maken om de gebrekkige regenval. Habets doelt op samenwerking met start-ups voor snellere innovatie. “Daarnaast kan de overheid de lange investeringshorizon helpen overbruggen en zal de keten samen met de overheid flexibeler en goedkoper transport moeten gaan organiseren.”

Samenwerkingen

Habets stelt dat het kostenverschil tussen binnenvaart en wegtransport vaak minimaal is bij korte afstanden, maar dat de binnenvaart structureel goedkoper, groener en flexibeler kan worden. “Binnenlandse terminals bieden vaak single-triptarieven (enkel transport naar de terminal) of round-triptarieven (ook weer terug naar Rotterdam) vanaf Rotterdam. Als een terminal een depothouder is voor rederijen, dan kan de terminal een single-triptarief aanbieden. Dat is vaak goedkoper dan wegtransport en biedt meer flexibiliteit wat betreft de vrije dagen van de containerhuur (zogenoemde detention). Inlandterminals zouden meer rederijen moeten aansluiten, ook met het oog op de klimaatdoelstellingen. Als er meer rederijen een depot houden op de binnenvaartterminals, dan kunnen containers hergebruikt worden en hoeven ze minder vaak leeg op en neer. De overheid en Rotterdamse haven zouden een beleid moeten voeren om deze opties te verbreden en het gebruik van binnenvaart te stimuleren. Zo wordt de binnenvaart flexibeler en competitiever ten opzichte van wegtransport. Marktaandeel valt ook te winnen door meer en betere data beschikbaar te stellen omtrent vaarschema's van de transportdienst.”

Duurzaam

Vrachtwagens worden in rap tempo verduurzaamd. Habets: “Hierdoor bestaat de kans dat de binnenvaart het erg lastig gaat krijgen om bij verladers het predicaat ‘duurzaam’ te behouden. De investeringshorizon van een binnenvaartschip is daarbij vijftig jaar. Het CO2-probleem moet veel sneller opgelost zijn. Dat is een serieuze uitdaging voor de sector. De overheid kan, met een participatie of subsidie, helpen deze investeringstermijn te overbruggen. Ook start-ups bieden soelaas. Damen Shipyards werkt bijvoorbeeld al met start-up Skoon, dat verwisselbare accu’s levert. Zo wordt de energietransitie in de binnenvaart eindelijk concreet. Start-ups helpen innoveren. Zo maakt het platform van 4shipping-platform de binnenvaart effectiever.”