Moederbedrijf Deutsche Post DHL Group maakte kortgeleden bekend de huidige verkennende gesprekken over partnerschapsopties voor de StreetScooter-activiteiten niet actief voort te zetten. In plaats daarvan stelt Deutsche Post DHL Group dat StreetScooter zich zal concentreren op de operatie van de huidige vloot e-voertuigen.

Importeur van StreetScooter

De conclusie dat het merk hiermee het bijltje erbij neer moet gooien, lijkt een logische. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan betekent dat volgens Bluekens EV – de Nederlandse importeur van het emissievrije voertuig – niet dat de activiteiten van deze Bluekens-tak worden afgebouwd. Met de inmiddels opgebouwde kennis en expertise presenteert Bluekens EV zich als "de partner voor overheid, instellingen en marktpartijen voor een verdere verduurzaming van de (stads)logistiek”.

Zero emission

Het bedrijf benadrukt dat daarbij niet het voertuig, maar de emissievrije oplossing staat centraal. “Wij geloven in emissievrije stadslogistiek en hebben de afgelopen jaren zeer veel kennis en expertise opgebouwd”, aldus businessmanager Gert-Jan Jonker. "StreetScooter blijft vanuit de zero emission-gedachte een van de beste alternatieven.” 

Nederlandse markt

Bluekens EV is in gesprek met beide partijen over wat het besluit exact betekent voor de Nederlandse markt. Het bedrijf hoopt hierover binnen afzienbare tijd meer bekend te kunnen maken.