Onderzoek van TNO toont al aan dat duurzame bouwlogistiek hinder en kosten reduceert. Door het logistiek verkeer in de gehele bouwketen af te stemmen, van architect naar de aannemer tot de werknemers op de bouwplaats, kan de bouw zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden. Zo kan het aantal bouwkilometers flink verminderen.

Succes met bouwhub 

Een oplossing om logistiek in de bouwketen nu al te optimaliseren, is de inzet van een bouwhub. Een bouwhub is een verzamellocatie van bouwmaterialen aan de rand van de stad. Vanaf deze locatie worden dagpakketten naar bouwplaatsen getransporteerd. Dit garandeert dat alleen die materialen op de bouwplaats komen die echt nodig zijn, just-in-time. Daarnaast wordt door het consolideren van materialen het aantal ritten drastisch verminderd.

TKI Dinalog testte eerder al met bouwhubs in de praktijk. Programmamanager Bas van Bree: “Bij verschillende bouwprojecten in onder meer Utrecht en Amsterdam bleek bij monitoring dat 50 tot 80 procent van de ritten in de stad naar de bouwplaats kan worden vermeden. In de praktijkproeven zijn al 260.000 kilometers daardoor bespaard.”

Goede afstemming

Het afstemmen van bouwlogistiek in de hele keten heeft niet alleen voordelen voor bouwers qua kosten en efficiëntie, aldus Stefan Sels, projectleider Smart Logistics bij SmartwayZ.NL. "Het draagt ook positief bij aan gemeentelijke doelen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Kijk bijvoorbeeld naar woningbouw: door een goede afstemming van bouwlogistiek in de keten kunnen projecten sneller gerealiseerd worden. Daarnaast leidt het tot minder verkeer, waarmee het bijdraagt aan doelstellingen op gebied van klimaat en een veilige leefomgeving.” 

Controltowers voor betere aansturing

In de toekomst zal betere aansturing nodig zijn in de hele bouwketen. Bijvoorbeeld door de inzet van controltowers. Met deze platformen kan afstemming in de keten van leveranciers tot bouwplaats worden gerealiseerd. Van Bree: “De ontwikkeling en inzet van een controltower voor de bouwlogistiek kan uitkomst bieden. Een controltower zou het overzicht kunnen krijgen over de hele bouwketen en de logistieke stromen kunnen bundelen waar zinvol en mogelijk. Er worden nu al serieuze stappen gezet richting dit concept, bijvoorbeeld door beter informatie te delen tussen partijen in de keten. Om nog meer impact te maken op bereikbaarheid en duurzaamheid wil je echter structureel over verschillende bouwlogistieke stromen heen beslissingen kunnen nemen, met betrekking tot onder meer planning van transporten en bundeling van zendingen.”

Bouwprojecten Eindhoven

SmartwayZ.NL werkt momenteel aan een plan voor efficiënte bouwlogistiek in Eindhoven.  “Eindhoven heeft een grote bouwopgave de komende jaren”, vertelt wethouder mobiliteit Monique List-de Roos. "Er staan tot en met 2022 meer dan 13.000 woningen gepland. Ongeveer de helft daarvan komt in het centrum van de stad, Strijp en de Spoorzone. Dat betekent ook veel bouwverkeer de komende tijd. Daar moeten we slim mee omgaan als we de stad gezond en bereikbaar willen houden voor onze bewoners en bezoekers. Een bouwhub helpt het bouwverkeer in de binnenstad te beperken en draagt bij aan onze klimaatambities.” 

SmartwayZ.NL helpt de gemeente met een plan om dit logistiek goed te regelen, omdat veel van de bouwprojecten in het drukbezochte stationsgebied liggen. Inefficiënte bouwlogistiek waarbij bouwplanningen, uitvoering en leveringen niet op elkaar zijn afgestemd zullen de stad op slot zetten en daarmee serieuze problemen geven voor bewoners, bedrijven en de bouwprojecten zelf. Sels: “Het doel is om die stromen zoveel mogelijk te beperken en waar toch nodig ze op een effectieve manier uit te laten voeren. De gemeente stimuleert daarbij de inzet van bouwhubs, via projecten waarbij we overheden en bouwers bij elkaar brengen om bouwlogistiek van de grond te krijgen en door het implementeren van beleid. Daarbij bouwen we voort op de resultaten uit de projecten van TKI Dinalog.”

3 miljoen kilometer minder

Een eerste grove berekening op basis van een lijst van 21 grote bouwprojecten in Eindhoven laat zien dat er mogelijk circa 3 miljoen kilometer aan bouwtransport kan worden bespaard in aanvoer en levering naar bouwplaatsen. Om dit potentieel te behalen, is het van belang dat de gemeente en de betrokken bouwpartijen gezamenlijk optrekken.

Ook interessant: Amsterdam Vaart leidt tot minder uitstoot en congestie