Dr!ve Kick-off Dr!ve

De kick-off vond plaats bij logistiek dienstverlener DB Schenker in Tilburg. Ook zij bereiden hun medewerkers voor op een veranderende toekomst. Paul Boers, chief hr officer Schenker Logistics BeNeLux: “Als dienstverlenende organisatie moeten we wendbaar en veerkrachtig zijn en onszelf continu ontwikkelen. Wij hebben vertrouwen in de talenten van onze medewerkers en willen hen stimuleren om proactief bezig te zijn met hun toekomst binnen ons bedrijf. Vandaar dat wij het programma Dr!ve aangrijpen om onze medewerkers een kans te bieden zich te scholen in nieuwe vaardigheden.”

Mee blijven doen in het arbeidsproces

Willem Jelle Berg, lid van het Dagelijks Bestuur van het CNV: “Het CNV zet zich al jaren in om mensen wend- en weerbaar te houden op de arbeidsmarkt, zodat zij ook tot op latere leeftijd mee kunnen blijven doen in het arbeidsproces. Als je weet dat de digitalisering in jouw sector toeneemt, moet je je daarop actief kunnen voorbereiden. Daarom is het mooi dat we dit stimuleren door met Google samen te werken.”

Pim van der Feltz, directeur Google Nederland: “Technologie creëert vele nieuwe kansen op elk gebied, van zorg tot mobiliteit. Daar kunnen we in Nederland alleen een succes van maken als mensen de kennis hebben om die technologie op een goede manier te gebruiken en in bestaande omgevingen toe te passen – en dat betekent dat alle werkenden in Nederland anders moeten gaan werken, want iedereen is nodig!”

Impact automatisering op sector transport en logistiek

Uit een recent onderzoek van McKinsey blijkt dat in Nederland automatisering en technologieën kunnen zorgen voor een netto banengroei van zo’n 1,9 procent of 100.000 banen in 2030. Om te voldoen aan de verwachte vraag zullen per jaar in totaal zo’n 800.000 mensen geschoold en getraind moeten worden – dat is 9 procent van de totale beroepsbevolking. Transport en logistiek is een van de sectoren waarop de impact van automatisering mogelijk groot zal zijn. Denk hierbij aan zelfrijdende auto’s, platooning en robotisering in warehouses. Om de sector voor te bereiden op deze toekomst is samenwerking cruciaal. CNV en Google werken daarom in de pilot Dr!ve samen met de provincie Noord-Brabant, het Sectorinstituut Transport & Logistiek, de Regio West-Brabant en VNO-NCW Brabant-Zeeland.

Onlinescholing en persoonlijke coaching

Het komend halfjaar kunnen deelnemers training en coaching ontvangen via de methodiek van Hive (de leermethode waarop het programma Dr!ve voor de sector transport en logistiek is gebaseerd). Ze worden geschoold in vaardigheden zoals kritisch en creatief denken, communicatie, ICT-kennis en samenwerking. Deelnemers komen regelmatig bij elkaar, krijgen oefeningen en trainingen en leren praktische 21ste-eeuwse vaardigheden (zoals digitale geletterdheid, samenwerken, communicatie en digitale vaardigheden). Ook kunnen zij toetsen waar zij ten opzichte van deze vaardigheden staan. Elke deelnemer kan gebruikmaken van een gecertificeerde coach, e-learningmodules en webinars volgen en certificaten en diploma’s halen. Deze certificaten en diploma’s zijn van uiteenlopende aard, van zakelijk Engels, software en communiceren tot delegeren voor leidinggevenden.

Universiteit doet onderzoek

De Universiteit van Tilburg zal onderzoek doen naar de effectiviteit van deze aanpak en wat er voor nodig is om de vernieuwende methodiek in leren en ontwikkelen grootschalig toe te passen. In de pilotfase zullen 75 medewerkers uit de sector transport en logistiek uit de belangrijkste transport- en logistieke hotspots in Nederland (West- en Midden-Brabant) het leertraject volgen.