Door de groei van de stad komt er steeds meer druk te liggen op de openbare ruimte in het centrum van Groningen, met alle overlast van dien. De uit de afspraken voortvloeiende concrete acties moeten in 2025 zijn gerealiseerd, zodat de stad ook in de toekomst aantrekkelijk, prettig leefbaar en goed bereikbaar blijft.

Duurzame stadslogistiek

Het convenant Duurzame Stadslogistiek bestaat uit tien aandachtspunten met elk hun eigen vervolgacties. Zo gaat het om maatregelen voor striktere handhaving van venstertijden en ontheffingverlening voor logistiek verkeer dat de binnenstad inrijdt, het stimuleren van zero emission (CO2-vrij) transport en veelvuldig gebruik van cargobikes.

Daarnaast richt het convenant zich op efficiëntere bundeling van pakketlevering en het optimaliseren van onder andere food-, bouw-, afval- en supermarktlogistiek. Samen met de gemeente Groningen verbinden Groningen City Club, Koninklijke Horeca Nederland, marktondernemers (CVAH), ondernemersverenigingen TLN en evofenedex, TopDutch Logistics, VNO-NCW MKB Noord, de Rijksuniversiteit Groningen en EnergyExpo zich aan deze afspraken.

Lokale uitwerking van Green Deal ZES

Het convenant is een lokale uitwerking van de Green Deal ZES (Zero Emission Stadslogistiek) om vanaf 2025 winkels, horeca, kantoren en bewoners in de binnenstad van Groningen alleen nog te bevoorraden door schone – emissievrije- voertuigen.

Centraal in de betere Groningse stadslogistiek is het zoveel mogelijk bundelen van goederen. Waardoor de bevoorrading kan plaatsvinden met minder en kleinere voertuigen, die beter passen bij de maat en schaal van de binnenstad van Groningen. Daarmee blijft de (binnen)stad aantrekkelijk en leefbaar als plek om te wonen, werken en te verblijven.

Het Convenant Duurzame Stadslogistiek werd gezamenlijk ondertekend tijdens het Let’s Gro-festival op 31 oktober.