Investeringen in digitaliseringInvesteringen in IT leveren een bedrijf vaak efficiëntiewinst op en dus voordeel ten opzichte van de concurrent. Maar deze winst leidt uiteindelijk vaak tot lagere prijzen. Want als de concurrentie uiteindelijk soortgelijke systemen aanschaft, dalen de prijzen in de hele sector. Terwijl al die bedrijven wel een flinke investering hebben gedaan in een nieuw systeem.

Het gevolg is: kleinere marges over de gehele linie. Bovendien is IT inmiddels een randvoorwaarde om mee te kunnen doen in de sector en geen manier om een bedrijf te onderscheiden van andere.

Data onvoldoende benut

Het punt is dat bedrijven de data die deze automatisering van de sector oplevert, nog onvoldoende benutten. De onderzoekers pleiten in hun rapport dan ook voor een ‘datatransitie’ in de sector:

- Door te investeren in automatisering en data-analyse met een langetermijnvisie. Daar hoort ook het aannemen of inhuren van IT-specialisten bij;

- Door te zorgen dat je alle IT-systemen aan elkaar kunt koppelen;

- Door open minded na te denken over nieuwe dienstverlening en producten.

Sterker in prijsonderhandelingen

Wanneer een bedrijf eenmaal de capaciteit heeft om data te analyseren, kunnen bedrijven die data op verschillende manieren verzilveren, meldt het rapport. De eerste manier is door procesoptimalisatie. Aan elkaar gekoppelde systemen kunnen veel handwerk vervangen en het proces efficiënter maken. Ten tweede kan een goede data-analyse bedrijven helpen in de prijsonderhandelingen met hun klanten. Wanneer een vervoerder exact kan aantonen waar hij welke kosten maakt, staat hij sterker bij prijsonderhandelingen.

Winstgevende activiteiten en nieuwe inkomstenbronnen

Een goede data-analyse kan ook de winstgevendheid van een bedrijf verbeteren via aanpassing van het businessmodel. Met de juiste data ziet een vervoerder met welke activiteiten hij het meeste winst maakt. Met die gegevens kan hij zich dus specialiseren in die activiteiten en andere activiteiten die hem weinig opleveren laten vallen. Bedrijven kunnen ook direct geld verdienen met data door de ruwe data te verkopen, of door de ruwe data te verwerken en deze vervolgens door te verkopen.