Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaf eerder aan dat ze de heffing pas in 2023 wil invoeren. D66, CDA en ChristenUnie dienden een motie in om de heffing eerder in te voeren. De Kamer nam die motie aan op 27 maart.
Als die heffing er dan toch komt, dan heeft TLN het liefst snel duidelijkheid. Dus een snelle invoering. TLN is het met de indieners van de motie eens dat de kilometerheffing er zo snel mogelijk moet komen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat die invoering zorgvuldig geregeld moet worden; dat wil de minister ook.
Met een snelle invoering van de kilometerheffing kan de sector transport en logistiek zo snel mogelijk verder met de grote ambities binnen de sector. De opbrengsten van de heffing gaan namelijk naar de verduurzaming van het goederenvervoer. Dat heeft de overheid toegezegd. TLN vindt het mooi dat het geld daarvoor ingezet wordt. De kilometerheffing kan het Nederlandse wegtransport een voordeel opleveren ten opzichte van het buitenland: Nederland kan het eerste Europese land zijn met een duurzame vloot. Naast de overduidelijke voordelen voor het klimaat, versterkt dat onze positie als gateway to Europe: producenten kiezen in deze tijd graag voor de duurzame optie. (TLN)