De monitor laat zien dat er vraag naar logistiek personeel blijft, maar gaat afnemen nu het tempo van economische groei afvlakt. De sector blijft aantrekkelijk voor studenten en werkzoekenden. De logistiek biedt goede kansen op een vaste baan en anders dan in andere sectoren blijft dat ook zo.

Wetenschappelijk onderwijs: instroomverwachtingen

De arbeidsmarktinstroom van gediplomeerden uit het wo zal in de periode 2018-2023 met gemiddeld 4 procent per jaar toenemen. De groei van de instroom vanuit het hbo en mbo blijft daarbij achter. Vanuit het hbo groeit de instroom met gemiddeld 1 procent per jaar. De arbeidsmarktinstroom vanuit mbo-3 en -4 blijft vrijwel op hetzelfde niveau.

Perspectieven arbeidsmarkt

De perspectieven verschillen binnen de niveaus. Op mbo-niveau is bijvoorbeeld wel veel vraag naar werkvoorbereiders/planners en inklaringsagenten en expediteurs. De vraag naar hoger logistiek personeel zal in de komende vijf jaar geleidelijk afnemen. Het aantal vacatures zal in de komende periode, 2018-2023, afnemen van bijna 38.000 in 2018 tot zo’n 34.000 in 2023. 

Hiermee blijft de ontwikkeling achter bij de verwachting van de afgelopen jaren. Dit is vooral het gevolg van de wereldwijde handelsbeperkingen die opgeworpen worden en een negatief effect hebben op de export. Het niveau van het aantal vacatures in 2018 is echter hoger dan verwacht. Dit komt door de gunstige economische ontwikkeling in het afgelopen jaar. Daarnaast is het beeld dat werkgevers meer moeite doen om personeel vast te houden.

Focus vanuit de topsector

Vanuit de Topsector en de Human Capital Tafel Logistiek blijft er extra aandacht voor meer uitstroom, doorstroom en zijinstroom van personeel. Door gerichte imagocampagnes en lesprogramma’s voor het primair en voortgezet onderwijs wordt de jonge generatie enthousiast gemaakt voor de mogelijkheden die de sector biedt. Door de triple helix van onderwijs, overheid en bedrijfsleven wordt nauw samengewerkt aan maatschappelijke uitdagingen in nieuwe en wisselende publiek-private samenwerkingsverbanden, zoals het KennisDC Logistiek. Daarnaast wordt verder gebouwd aan een innovatieve, flexibele kennisinfrastructuur door focus op onderwijsvernieuwing door bijvoorbeeld serious gaming en continue ontwikkeling van personeel door inzet van learning communities.