Evofenedex en TLN zijn vooral blij met de aanpak van de knelpunten op de A4 en de A15, nummer een en twee op de lijst van duurste knelpunten voor het vrachtverkeer. Op die twee punten samen was de schade door stilstaande en omrijdende vrachtauto’s in 2017 ruim € 40 miljoen.
“Wij zijn blij dat de minister serieus werk maakt van de aanpak van files”, zegt TLN-voorzitter Arthur van Dijk. “En vooral ook dat ze dit in samenspraak met de sector transport en logistiek én de regio’s doet.” Ook evofenedex is blij met de maatregelen van de minister. “Goed dat de minister de filekosten voor het vrachtverkeer ook zwaar meeweegt bij het vaststellen van de knelpunten in de NMCA”, aldus Machiel van der Kuijl, algemeen directeur evofenedex.

A4 knooppunt Burgerveen-N14

De minister trekt € 80 miljoen extra uit voor aanpak van het traject met de duurste file. Het budget is van € 50 miljoen naar € 130 miljoen verhoogd. Hiermee kan een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting met vier rijstroken worden gerealiseerd. Ook hebben de regio Midden-Holland, de provincie Zuid-Holland, TLN en evofenedex opgeroepen het project eerder uit te voeren dan de geplande realisatie in 2028. De minister wil ook naar een eerdere realisatie te streven.

A15 Ridderkerk-Gorinchem

De komende vier jaar wordt er € 8 miljoen gestoken in het verbeteren van de doorstroming op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem. Denk hierbij aan een snellere inzet van bergers, het aanpassen van de belijning en spitsmijdingsinitiatieven. De op een na duurste file voor het vrachtverkeer wordt de komende vier jaar aangepakt met kleine maatregelen, vooruitlopend op een structurele aanpak. TLN en evofenedex hebben samen met de Drechtsteden, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en bedrijven aan dit plan gewerkt.

A1/A30 Barneveld

Voor de problemen bij Barneveld trekt het Rijk € 22,4 miljoen extra uit, boven op de al gereserveerde € 10 miljoen. Naar verwachting draagt de regio € 8,5 miljoen bij voor de realisatie van een volwaardig knooppunt bij Barneveld. Evofenedex en TLN maken zich al jaren samen met de gemeente Barneveld, VNO-NCW en lokale ondernemers hard voor een oplossing.

A12 Gouda-De Meern

In september ondertekenden TLN en evofenedex samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht, verschillende regio’s en gemeenten de intentieverklaring A12. Hierin werd afgesproken om samen naar de minister te stappen om de problemen op de A12 aan te kaarten. De minister besluit nu een verkeersonderzoek te verrichten. Het studiegebied is het gehele traject inclusief de beide knooppunten Gouwe en Oudenrijn. Op basis van de resultaten van het verkeersonderzoek naar dit traject worden medio 2019 de mogelijkheden voor het starten van een MIRT-verkenning besproken.

A16 Brienenoordbrug

Rotterdam krijgt een extra oeververbinding met snelweg en openbaar vervoer om de toenemende drukte op de A16 aan te pakken. De A16 staat nu al in de top 20 duurste files en is een van de grootste knelpunten in de toekomst. TLN en evofenedex zijn daarom blij dat Rijk en regio bijna € 500 miljoen hebben toegezegd voor een extra oeververbinding.

A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda

TLN en evofenedex zijn blij dat de financiële reservering van € 178 miljoen voor verbreding van de A20 naar voren is gehaald in de Rijksbegroting. Hiermee kan de realisatie van dit traject versneld worden naar 2021. Eerder deze week vroegen evofenedex en TLN met de zogeheten Economische Wegwijzer al aandacht voor dit probleem.

A28 Amersfoort-Hoogeveen

Rijk en regio starten voor het traject Amersfoort-Hoogeveen een zogeheten mobiliteitsonderzoek. In maart 2019 zijn de knelpunten geïdentificeerd. Op basis van deze resultaten zullen het Rijk en de regio een besluit nemen over een eventueel vervolg.

A50 corridor Nijmegen-Eindhoven

Het afgelopen jaar hebben evofenedex en TLN samen met de provincies Gelderland en Noord-Brabant, aanliggende gemeenten en VNO-NCW toegewerkt naar een MIRT onderzoek voor de A50. Rijk en regio hebben nu het besluit genomen om dit MIRT-onderzoek te starten. Met name op het traject Ewijk-Paalgraven gebeuren veel ongelukken en is de capaciteit te beperkt. Dit MIRT-onderzoek is een eerste stap naar een structurele oplossing.

Realiseren van voldoende truckparkings

Rijk en regio (Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland) spannen zich de komende vijf jaar in voor een samenhangend netwerk van truckparkings langs de belangrijkste vrachtroutes. Dat zijn de corridor A15-A12 en de corridor A16-A58-A67. Met een samenhangend pakket maatregelen – waaronder EU-subsidies – zou het tekort aan truckparkeerplaatsen binnen vijf jaar opgeheven moeten zijn.