Dat blijkt uit de European Logistics Occupier Survey, een onderzoek van internationale vastgoedadviseur CBRE. Hierin werden meer dan honderd van de grootste Europese gebruikers van logistiek vastgoed op het gebied van productie, e-commerce, retail, supermarkten en logistieke dienstverlening ondervraagd.

Gunstige voorzieningen

De redenen dat Nederland zo populair is, zijn onder meer de hoge internet- en e-commercepenetratie en de goede infrastructuur met de haven van Rotterdam en vervoersroutes naar de rest van Europa. Ook het belastingklimaat en de beschikbaarheid van personeel spelen hierin een rol.

'Onlineretailers wijken steeds vaker uit naar plekken als Midden- en Zuid-Limburg, Lelystad en Overijssel'

Jim Orsel, head of logistics bij CBRE Nederland

De Nederlandse e-commercesector is de laatste jaren sterk gegroeid. In 2010 ging minder dan 5 procent van alle detailhandelverkopen via internet, in 2020 was dit bijna 18 procent. Dat blijkt uit data van Euromonitor. Naar verwachting zal dit percentage toenemen naar 23 procent of meer in 2025. Door de groei werd er in 2020 een recordvolume van €4 miljard belegd in logistiek vastgoed, een stijging van ruim 60 procent ten opzichte van 2019.

Onlineretailer stelt hoge eisen

“Je ziet duidelijk dat de groei afgelopen jaar werd versterkt door Covid-19”, vertelt Jim Orsel, head of logistics bij CBRE Nederland. “De toename – die blijvend is – heeft gevolgen voor logistiek vastgoed. Onlineretailers stellen zeer hoge eisen aan logistieke hallen als het gaat om technologie en efficiëntie. Alleen de meest moderne hallen kunnen hieraan voldoen. Eigenaren en ontwikkelaars doen er dus goed aan om hier op tijd in de investeren.”

onlineretailer e-commerce

Niet-traditionele hubs

Bijna twee derde van de onlineretailers geeft aan verder te kijken dan traditionele locaties voor hun logistieke uitbreiding. Dit is ook in Nederland het geval, waar grondschaarste een belangrijke rol speelt. “De bekende logistieke hubs zoals Venlo, de Noordelijke Randstad en Midden- en Oost-Brabant raken vol. Partijen wijken daarom steeds vaker uit naar plekken als Midden- en Zuid-Limburg, Lelystad en Overijssel”, vertelt Orsel. Ook logistieke locaties dicht bij grote steden zijn populair onder onlineretailers; maar liefst 64 procent geeft aan dat uitbreiding in stedelijke regio’s een hoge prioriteit heeft.

Aangename werkomstandigheden

Logistieke ondernemingen hebben te maken met verschillende uitdagingen. Uit het onderzoek blijkt dat kostenstijging nog altijd bovenaan staat, gevolgd door een beperkt personeelsaanbod. Gebouwkwaliteit wordt daarbij steeds belangrijker. Orsel: “We zien dat nieuwe logistieke complexen steeds vaker Well-gecertificeerd worden, om zo aangename werkomstandigheden te scheppen en personeel aan te trekken. Denk hierbij aan daglicht, verwarming en luchtkwaliteit."