Met de haven van Rotterdam als een van 's werelds grootste logistieke knooppunten is er een groeiende vraag naar gekwalificeerde vrachtwagenchauffeurs. Het STC mbo college erkent deze behoefte en heeft als missie om een bijdrage te leveren aan het wegwerken van het tekort aan medewerkers in en om de haven. Dit jaar is er bijna een dubbel aantal studenten gediplomeerd (80) in vergelijking met het vorige schooljaar (48).

Truckshow

Tijdens de diplomering toonden de studenten hun vaardigheden en professionele groei door middel van een truckshow. Zo'n 80 vrachtwagens, zowel eigendom van de studenten zelf als die van het bedrijf waar ze voor werken, trokken de aandacht met een kleurrijke en dynamische parade. Ze reden langs het schoolgebouw van STC aan de Waalhaven Zuidzijde 16, waar zij tot voor kort les kregen. Ze ontvingen hun diploma vanaf een oplegger (ter beschikking gesteld door rijschool Wierks) waarna ze hun diploma in hun eigen vrachtwagen ondertekenden.

Verdubbeling aantal gediplomeerden

Het belang van deze diplomering en de truckshow reiken verder dan alleen het evenement zelf. Door een verdubbeling van aantal studenten met diploma hoopt het STC mbo college het tekort aan vrachtwagenchauffeurs in de regio aan te pakken. Met de groeiende vraag naar transportprofessionals is het essentieel om jonge mensen te inspireren om voor deze sector te kiezen. Door middel van hoogwaardig en praktijkgericht onderwijs zet het STC mbo college zich in om de toekomstige generatie vrachtwagenchauffeurs klaar te stomen voor succesvolle carrières. Het STC mbo college hecht veel waarde aan duurzaamheid en milieubewustzijn als onderdeel van de opleiding voor vrachtwagenchauffeurs. Studenten worden actief onderwezen over het belang van energie-efficiënt rijden en worden voorzien van kennis en vaardigheden om bij te dragen aan een groenere transportsector.

Bijdrage aan vermindering van het tekort aan medewerkers

"Niet alleen hebben deze gediplomeerde vrachtwagenchauffeurs en planners hun opleiding succesvol afgerond, maar ze hebben ook bewezen dat ze klaar zijn om een belangrijke rol te spelen in de transportsector", verklaarde Petra van Lange, lid van het College van Bestuur van het STC mbo college. "We zijn trots op hun toewijding en prestaties tijdens de opleiding en kijken uit naar de bijdrage die ze leveren aan de transportwereld. Dit succesvolle evenement en het aantal gediplomeerde studenten tonen aan dat het STC mbo college effectief werkt aan een hoogwaardige opleiding en een praktijkgerichte aanpak. Daarnaast draag het STC mbo college bij aan het verminderen van het tekort aan medewerkers in de transportsector en het voorbereiden van onze studenten op succesvolle carrières."

Over STC

STC is dé onderwijsinstelling voor de scheepvaart-, transport- en havenindustrie. Als beroepscollege voor vmbo, mbo, hbo en volwassenenonderwijs zet STC zich ervoor in om studenten te laten leren door praktijkervaring en samenwerkingen met de sector. STC is internationaal actief en heeft locaties in binnen- en buitenland. Het hoofdkantoor is gevestigd in mainport Rotterdam.

Lees ook: Het chauffeurstekort loopt op: wat doet STL?