“Het is een zorgwekkende conclusie dat de urgentie voor een strategische benadering van de cold chain ontbreekt”, aldus Van de Ven. “Zeker omdat er zoveel externe factoren invloed hebben op bestaande processen.”

Nog geen druk

Uit het onderzoek – waaraan ruim vijftig eindverantwoordelijken uit de sector meededen – blijkt dat de sector nog geen druk voelt van de grote veranderingen in de cold chain. Het ontbreken van strategische plannen en investeringsklimaat zorgen voor een groot gebrek aan efficiency in bestaande ketens.
Maar ook komt naar voren dat er een kopgroep is, die bewust bekwaam is in het optimaliseren van effectiviteit. Deze bedrijven realiseren hogere klanttevredenheid, minder cold chain-breaks en een focus op duurzaamheid.

De sector is zich er bewust van dat het temperatuur gecontroleerde transport en opslag onderhevig is aan impactvolle marktontwikkelingen. De strengere eisen vanuit wet- en regelgeving wordt door 53 procent als belangrijke industry trend gezien, evenals de verhoging van de kosten. 43 procent ziet een grote toename in de eisen en wensen van de consument. Een derde ziet de toegenomen aansprakelijkheid voor fabrikanten.

Uitdagingen leiden niet tot investeringen

De veranderingen in de markt zorgen voor vele uitdagingen. Maar liefst de helft van de respondenten (49 procent) worstelt met de balans tussen kosten en excellente customerservice. Klanttevredenheid en omgaan met aangescherpte wetgeving zijn andere struikelblokken.
Er blijkt wel grote interesse voor investeringen om klanttevredenheid te bevorderen, evenals de kwaliteit en veiligheid. Zelfs duurzaamheidsinvesteringen krijgen de nodige aandacht. Maar de daad wordt niet bij het woord gevoegd; toch heeft 21 procent van de organisaties geld vrijgemaakt om de bestaande uitdagingen het hoofd te bieden. Het overgrote deel reserveert dus nog geen budget voor de essentiele aanpassingen voor het optimaliseren van bestaande processen.