stopbord coronavirusWie zich niet aan de maatregel houdt, kan een boete krijgen. De maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april.

Coronavirus vergt langere periode

Het CBR heeft nu tot ten minste 6 april alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag) geannuleerd. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen (onder andere code 95). Daarmee verlengt het CBR het eerder genomen besluit met een week en sluit zo aan bij de rijksbrede termijn. Kandidaten en hun rijscholen die tot en met 6 april een examen of toets hebben geboekt worden door het CBR geïnformeerd. Alle examens kunnen zodra dat weer kan kosteloos worden ingehaald. Om een run op examens na 6 april te voorkomen, is het reserveren van examens en rijtesten voorlopig niet mogelijk.

Medische beoordeling gaat door

De afgelasting geldt niet voor iedereen bij het CBR. Stafmedewerkers, medewerkers in kantoorfuncties en medewerkers van de afdeling Rijgeschiktheid werken zoveel mogelijk vanuit huis of verspreid over de kantoren. Zo kan de organisatie zoveel mogelijk klanten blijven helpen met hun medische beoordeling voor het rijbewijs, terwijl de risico’s worden beperkt dan wel geminimaliseerd.

Geldigheid theoriecertificaat

Als het theoriecertificaat is verlopen op het moment dat het uitgestelde rijexamen wordt afgenomen mag de kandidaat met dit verlopen certificaat rijexamen doen. Voor nu verlengt het CBR de geldigheid van het theoriecertificaat met vier weken. Die gaan in vanaf het moment dat het CBR weer rijexamens gaat afnemen.

Geldigheid certificaten en uitslagen professionals

Door het afgelasten van alle theorie- en praktijkexamens en nascholingscursussen voor de code 95 verloopt mogelijk de geldigheid van certificaten, passen of uitslagen van (toekomstige) beroepschauffeurs of andere professionals. Bijvoorbeeld omdat examenuitslagen kunnen verlopen of omdat chauffeurs niet voor de einddatum cursussen of verlengingsexamens kunnen doen. Het CBR heeft de problemen die hierdoor kunnen ontstaan in beeld. Mogelijke oplossingen worden op dit moment onderzocht.