De regeling voor verlenging van uitslagen van het theorie-examen vrachtauto, T-rijbewijs en het motorexamen voertuigbeheersing is verruimd. In deze nieuwe coulanceregeling, die vanaf 1 mei tot voorlopig eind van dit jaar loopt, krijgen de mensen waarvan hun bewijs van een behaald examen of certificaat in een bepaalde maand verloopt een verlenging van 7 maanden. De verruiming geldt ook voor deelexamens en toetsen voor het behalen van de verklaring van vakbekwaamheid (code 95). Kijk hier voor de nu geldende geldigheid van certificaten en uitslagen.

Ook overige uitslagen en certificaten zijn veelal verlengd. Bekijk het overzicht wat de afspraken zijn per beroepsgroep.

Verlenging rijbewijzen en code 95

Voor rijbewijzen en de code 95 die verliepen of gaan verlopen geldt:

• Het rijbewijs verliep in de periode tussen 1 februari en 1 juni 2020: het rijbewijs is nog geldig tot 1 juli 2021;
• Het rijbewijs verliep in de periode vanaf 1 juni tot 1 september 2020: het rijbewijs is nog 13 maanden na de verloopdatum geldig;
• Het rijbewijs verliep of verloopt in de periode vanaf 1 september 2020 tot 1 juli 2021: het rijbewijs is nog 10 maanden na de verloopdatum geldig.

Code 95 tot 10 september

Er is een groot aantal chauffeurs dat een rijbewijs/code 95 heeft met een verloopdatum op 10 september 2021. Daarom verkent het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de haalbaarheid van een aanvullende verlenging van de rijbewijzen/code 95 met een verloopdatum na 1 juli 2021.

Voor wie geldt de regeling?

De regeling geldt voor iedereen met een Europees rijbewijs. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar één of drie jaar geldig zijn. Wel vragen we aan iedereen om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat de medische keuring en de beoordeling van de rijgeschiktheid heeft plaatsgevonden.