Het gaat om de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET), Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), MIA/VAMIL, de Tijdelijke Subsidieregeling Zero-Emissie Mobiliteit en provinciale Initiatieven. Met deze subsidieregelingen voor elektrisch goederenvervoer en laadinfrastructuur wordt de drempel voor bedrijven om actief deel te nemen aan de transitie naar duurzame mobiliteit verlaagd.

Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET)

De openstelling van de AanZET-subsidieregeling is verschoven naar 26 maart 2024, met een beoogd subsidieplafond van € 45 miljoen. De aanvraagperiode sluit ook eerder dan gepland, op 24 mei 2024. De AanZET-subsidieregeling is cruciaal voor bedrijven die investeren in zero-emissie trucks. Hoewel de nadruk ligt op het voertuig zelf, kunnen bedrijven ook subsidie aanvragen voor de benodigde laadinfrastructuur. Dit biedt een extra kans om de transitie naar een emissieloze vloot te versnellen.
Link: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/aanzet

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf

Hoewel primair gericht op bouwmaterieel, kan de SSEB-subsidieregeling ook van toepassing zijn op de laadinfrastructuur die nodig is voor elektrische bouwmachines. Ondernemingen kunnen profiteren van deze regeling om de aanschaf van duurzame laadsystemen te vergemakkelijken.
Voor alle bedrijven is het maximale subsidiebedrag per bouwmachine € 300.000. De subsidie per nieuwe emissieloze bouwmachine is maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met een verbrandingsmotor. Voor midden- en kleinbedrijf is dit maximaal 50%.
Het subsidiebedrag wordt verminderd met de MIA-korting. Dit vaste percentage van 11,25% wordt berekend over de investeringskosten van de bouwmachine.
Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen maximaal € 1 miljoen aan subsidie krijgen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen. Een groep van ondernemingen is een economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen.
Link: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb/aanschaf

MIA/VAMIL-regeling

De wijzigingen voor MIA/Vamil voor 2024 zijn gepubliceerd. Met onder andere wijzigingen voor bestelauto’s, vrachtauto’s en oplaadpunten.

E 3101: Elektrisch aangedreven bestelauto (27% MIA en drempelwaarde € 20.000);
D 3116: Elektrisch of waterstof aangedreven vrachtwagen (36% MIA);
G 3721: Oplaadpunt voor elektrisch aangedreven zware voertuigen en mobiele werktuigen (45% MIA).

De MIA/VAMIL-regeling voor oplaadpunten richt zich specifiek op zware voertuigen en mobiele werktuigen. Dit biedt een kans voor bedrijven om de aanschaf van laadinfrastructuur te vergemakkelijken, waardoor de adoptie van elektrisch aangedreven zwaar materieel wordt gestimuleerd.

Link: Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (rvo.nl)

Tijdelijke Subsidieregeling Zero-Emissie Mobiliteit

De tijdelijke subsidieregeling voor zero-emissie mobiliteit is een veelbelovend initiatief met betrekking tot waterstof en private laadinfrastructuur voor elektrische trucks. Hoewel specifieke details nog niet volledig bekend zijn, wijst het conceptdocument (op aanvraag beschikbaar) op een mogelijke ondersteuning voor laadinfrastructuur. Dit kan een interessante kans zijn voor bedrijven die investeren in geavanceerde laadsystemen.

Provinciale Initiatieven

Gelderland: Bedrijven die actief zijn in Gelderland kunnen profiteren van de provinciale stimulans voor DC-snelladers en stationaire batterijen, wat de ideale infrastructuur creëert voor laadpunten.
Link: https://www.gelderland.nl/subsidies/dc-snellader-en-stationaire-batterij

Zuid-Holland: De planvorming subsidie voor verduurzaming van bedrijventerreinen kan indirect bijdragen aan de ontwikkeling van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Ter volledigheid, de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is in 2023 al een tijdje niet meer beschikbaar en zal naar verwachting ook niet openen voor eind maart 2024. Maar dat is afhankelijk van de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat binnen het nieuw te vormen kabinet.

Dit overzicht is samengesteld door EVISE, die zich richt op het ondersteunen van (transport)bedrijven die willen elektrificeren. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van businesscases voor laadinfrastructuur en hiermee helpt het bedrijven om het maximale aan kostenbesparingen te realiseren en een haalbare TCO te behalen.

Benieuwd hoe EVISE u hierbij kan ondersteunen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].