Het rapport is het resultaat van onderzoek naar de wereldwijde verschuiving van traditionele wagenparken naar elektrische voertuigen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het aantal verkochte middelgrote en grote elektrische voertuigen in het wagenpark dit jaar naar verwachting met 100 procent zal toenemen.

Meer laadoplossingen: drie redenen

ChargePoint noemt drie redenen die de verschuiving naar elektrisch rijden stimuleren:

• Een grotere beschikbaarheid van elektrische voertuigen – met name het aantal middelgrote en grote voertuigen groeit sterk en zal naar verwachting tegen 2023 verdubbeld zijn;
• Een kostenbesparing van 20 tot 25 procent door verbeterde efficiëntie van lichte bedrijfsvoertuigen, betaalbaarder tanken en minder onderhoudskosten;
• Voordelen voor het milieu, omdat de uitstoot van broeikasgassen tot 50 procent wordt verlaagd.

Juiste tijd voor energietransitie

“Steeds meer wagenparkbeheerders beseffen de grote voordelen van elektrificatie en zien in dat het de juiste tijd is om te beginnen met hun eigen energietransitie”, zegt André ten Bloemendal, vicepresident Commercial Sales bij ChargePoint. “Een belangrijke factor van deze transitie is dat ze simpelweg meer inzicht in de voordelen hebben dan voorheen. Meer kennis van de aanjagers van de energietransitie – waaronder voordelen in onderhoud, kostenbesparingen en efficiëntieslagen – is belangrijk om de energietransitie te bevorderen. Daarom publiceren we dit rapport, dat al deze aspecten benadrukt om het draagvlak voor elektrificatie te vergroten.”

Charging Forward

Charging Forward biedt verdiepend inzicht en overzicht in de verschillende aspecten van de groeiende elektrificatie in de transportsector en de verduurzaming van wagenparken. 

Ga hier naar het volledige rapport.